رژیم کم کربوهیدرات باعث کاهش التهاب می شود
رژیم کم کربوهیدرات باعث کاهش التهاب می شود

رژیم کم کربوهیدرات باعث کاهش التهاب می شود

20 شهریور 1394

بر طبق تحقیقات دانشگاه لینکوپینگ سوئد رژیم کم کربوهیدرات، ولی نه یک رژیم کم چرب، منجر به کاهش التهاب در بیماران مبتلا به دیابت نوع2 می گردد.
این موضوع واضح است که افراد مبتلا به دیابت نوع2 بیشتر از سایرین دچار التهاب می شوند، به همین دلیل بر این اعتقادیم که این عارضه می تواند در بروز بیماری های قلبی عروقی و دیگر مشکلات نیز دخیل باشد. در یک مطالعه بالینی در این دانشگاه، یک رژیم کم کربوهیدرات با یک رژیم سنتی کم چرب بین 61 بیمار دیابتیک نوع2 مقایسه شد. فقط اعضای گروه رژیم کم کربوهیدرات کاهش چشمگیری در نشانگرهای خونی التهابی نشان دادند، علیرغم اینکه کاهش وزن در هر دو گروه مشابه بود.
این مطالعه طی دو سال و به سرپرستی دکتر گولدبرند و پروفسور نیستروم انجام شد. بیماران بصورت کاملا انتخابی بین دو گروه رژیم کم کربوهیدرات و رژیم سنتی کم چرب تقسیم شدند و به آنها لیست غذای پیشنهادی داده شد، سپس طی سه جلسه در سال اول توسط متخصص تغذیه توصیه هایی نیز دریافت کردند. تاثیرات آن بر روی قند خون، چربی خون و وزن، اخیرا در ژورنال دیابت شناسی(journal Diabetologia 2012) منتشر شده است.
در مطالعه حاضر که در ژورنال Annals of Medicine به چاپ رسیده است، تاثیرات این رژیم بر التهاب توسط یک متخصص قلب و عروق نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. در مقایسه با افراد سالم بدون دیابت، بیماران در ابتدا کاهش معناداری در مارکرهای التهابی داشتند. آنالیزهای جدید بعد از شش ماه، یعنی وقتی که پایبندی به رژیم در بهترین وضعیت قرار داشت و کاهش وزن به بیشترین حد خود رسیده بود، به انجام رسید. کاهش وزن در هر دو گروه مشابه و حدود 4 کیلوگرم بود، درحالیکه سطح گلوکز در گروه کم کربوهیدرات کاهش بیشتری داشت( در این گروه دریافت کربوهیدرات به 25% از کل دریافت انرژی محدود شده بود). بعد از شش ماه، التهاب بطور چشمگیری در گروه رژیم کم کربوهیدرات کاهش یافته بود، درصورتی که هیچ تغییری در اعضای گروه رژیم کم چرب مشاهده نشد.
بطور خلاصه، مطالعه بالینی موجود نشان دهنده ی کاهش وزن یکسان توسط هر دو رژیم کم کربوهیدرات و کم چرب می باشد، ولی تنها رژیم کم کربوهیدرات تاثیرات مطلوبی بر التهاب بیماران مبتلا به دیابت نوع2 داشت.

منبع:


1.    Lena Jonasson, Hans Guldbrand, Anna K. Lundberg, Fredrik H. Nystrom. Advice to follow a low-carbohydrate diet has a favourable impact on low-grade inflammation in type 2 diabetes compared with advice to follow a low-fat diet. Annals of Medicine, 2014; 46 (3): 182 DOI: 10.3109/07853890.2014.894286
 

تعداد بازدید: 483

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.