دلایل خرید غذاهای فرآوری شده توسط والدین چیست؟
دلایل خرید غذاهای فرآوری شده توسط والدین چیست؟

دلایل خرید غذاهای فرآوری شده توسط والدین چیست؟

28 اردیبهشت 1396

غذاهای فرآوری شده نسبت به غذاهای طبیعی حاوی مقادیر بالاتری کالری، شکر، سدیم و چربی های اشباع هستند. با این حال، غذاهای آماده و فرآوری شده همچنان محبوب بسیاری از مصرف کنندگان هستند، زیرا زمان و نیاز به مهارت جهت آماده کردن غذا را کاهش می دهند. مصرف مواد غذایی بسته بندی و منجمد در منزل سبب کاهش کیفیت رژیم غذایی می شود. بنابراین محققین به بررسی دلایل خرید مواد غذایی فرآوری شده توسط والدین پرداخته اند. در این مطالعه، اکثر والدین (57 درصد) صرفه جویی در وقت را دلیل خرید این نوع غذاها عنوان کردند. حدود نیمی از والدین (49 درصد) علاقه خانواده، یک سوم والدین امکان کمک کردن کودکان در آماده سازی غذا و بیش از یک چهارم آن ها (27 درصد) صرفه جویی در هزینه را دلیل خرید غذاهای فرآوری شده و منجمد عنوان کردند. همچنین محققان دریافتند بین ساعات کاری بیشتر والدین در طول هفته و خرید غذاهای بسته بندی شده و فرآوری شده ارتباط وجود دارد. انتخاب غذاهای فرآوری شده با دسترسی کمتر به میوه ها و سبزیجات و دسترسی بیشتر به مواد غذایی با ارزش غذایی کم و کاهش مهارت های مربوط به پخت و آماده سازی غذا مرتبط بود.
منبع:


Reasons Parents Buy Prepackaged, Processed Meals: It Is More Complicated Than “I Don't Have Time”. Journal of Nutrition Education and Behavior, 2016.
 

تعداد بازدید: 427

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.