رژیم های غذایی پر نمک درمان بیماران دیابتی را مشکل می کند
رژیم های غذایی پر نمک درمان بیماران دیابتی را مشکل می کند

رژیم های غذایی پر نمک درمان بیماران دیابتی را مشکل می کند

13 مرداد 1393

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که رژیم های غذایی با محتوای نمک زیاد می توانند خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی را در افراد مبتلا به دیابت تا دو برابر افزایش دهند. دیابت زمانی بروز می کند که مقادیر قند خون افزایش یابد و بالا باقی بماند. افراد مبتلا به دیابت نوع مقاومت به انسولین دارند، یعنی مقادیر انسولین در خون آن ها بالا است ولی قند به داخل سلول ها منتقل نمی شود، به همین دلیل مقدار آن در خون و هم راستا با مقادیر انسولین افزایش می یابد. به بیان دکتر Chika Horikawa،نویسنده مسئول این مقاله؛ " نتایج مطالعه ما به طور روشن نشان داد که پیروی از یک رژیم غذایی کم نمک می تواند به طور معناداری خطر بروز بیماری قلبی و عروقی را در افراد مبتلا به دیابت کاهش دهد." این مطالعه از نوع cohort بود و در ژاپن بر روی 1588 فرد  مبتلا به دیابت که در دامنه سنی 40 تا 70سال قرار داشتند انجام شد. در این پژوهش محققین از طریق پرسشنامه مقادیر دریافت نمک در رژیم غذایی آزمودنی ها را بررسی کردند. پس از آن محققین به مدت 8 سال آزمودنی ها را ار لحاظ ابتلا به بیماری های قلبی پیگیری کردند. محققین آزمودنی ها را بر اساس میانگین دریافت سدیم به 4 گروه تقسیم کردند. بر اساس یافته های حاصل از تجزیه تحلیل های آماری میزان ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی در افرادی که روزانه به طور متوسط 9/5 گرم سدیم دریافت می کردند، 2 برابر افرادی بود که روزانه به طور متوسط 8/2 گرم سدیم دریافت می کردند. نتایج این مطالعه درEndocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism به چاپ رسید. 
 
منبع:
Chika Horiakwa, et al. Dietary Sodium Intake and Incidence of Diabetes Complications in Japanese Patients with Type 2 Diabetes – Analysis of the Japan Diabetes Complications Study (JDCS). The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2014.
 
تعداد بازدید: 628

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.