نقش عضلات در کنترل وزن بدن
نقش عضلات در کنترل وزن بدن

نقش عضلات در کنترل وزن بدن

14 اردیبهشت 1393

 

محققین نحوه اثر فیزیولوژی عضلات را بر تناسب اندام ارزیابی کردند. آن ها دریافتند، موش هایی که حامل "ژن لاغری" بودند در زمان استراحت به میزان یکسانی در مقایسه با موش هایی که حامل "ژن چاقی" بودند کالری می سوزاندند، با وجود این، عضلات موش هایی که حامل "ژن لاغری" بودند در هنگام فعالیت ورزشی با شدت ملایم، در مقایسه با موش هایی که حامل " ژن چاقی" بودند،  به میزان بیشتری کالری می سوزاند. محققین بر اساس نتایج این پژوهش، نقش جدید عضلات را در تنظیم وزن بدن تأیید کردند. وجود این مزیت در برخی از افراد موجب می شود که آن ها بدون هیچ تلاشی برای نگه داشتن وزن ایده آل، همیشه متناسب باشند، حتی اگر مقادیر زیادی کالری از طریق غذا دریافت کنند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر گاوینی؛ " پیش از این دریافتیم که ظرفیت هوازی می تواند یک پیشگویی کننده اصلی سطح فعالیت بدنی روزانه در انسان ها و حیوانات آزمایشگاهی باشد. در این مطالعه جدید، ما موش های ماده ای را که ظرفیت هوازی زیادی داشتند ( از لحاظ ژنتیکی گرایش به لاغری داشتند) و موش های ماده ای را که ظرفیت هوازی کمی داشتند ( از لحاظ ژنتیکی گرایش به چاقی داشتند) را از لحاظ نحوه اثر فیزیولوژی عضله بر وزن بدن ارزیابی کردیم. موش های هر دو گروه از لحاظ وزن بدن یکسان بودند. موش های با ظرفیت هوازی بالا فعال تر از موش هایی بودند که ظرفیت هوازی کمی داشتند." محققین دریافتند که عضلات موش هایی که حامل ژن لاغری بودند، در هنگام فعالیت ورزشی با شدت ملایم، "اقتصاد ضعیفی" داشتند یعنی کالری بیشتری می سوزاندند، و همین امر موجب کاهش مقادیر چربی بدنی آن ها در مقایسه با موش هایی می شد که حامل ژن چاقی بودند. 
منبع:
 
 
C. K. Gavini, S. et al. Leanness and heightened nonresting energy expenditure: role of skeletal muscle activity thermogenesis. AJP: Endocrinology and Metabolism, 2014.
 

 

تعداد بازدید: 594
کلمات کلیدی: وزن بدن عضلات وراثت 

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.