خوردن بیشتر میوه و سبزیجات غیر نشاسته ای موجب عدم برگشت وزن می شود
خوردن بیشتر میوه و سبزیجات غیر نشاسته ای موجب عدم برگشت وزن می شود

خوردن بیشتر میوه و سبزیجات غیر نشاسته ای موجب عدم برگشت وزن می شود

14 بهمن 1394

یافته های حاصل از یک مطالعه جدید نشان داد که افزایش دریافت میوه و سبزیجات غیرنشاسته ای با تغییر وزن همبستگی منفی دارد. این مطالعه طولی تفاوت هایی را به واسطه نوع میوه و سبزی نشان داد و پیشنهاد کرد که ویژگی های این مواد غذایی بر رابطه شان با تغییر وزن اثر می گذارد. راهبردهای  رژیم غذایی 2010 آمریکا توصیه می کند بالغین و کودکان باید سبزیجات و میوه ها متنوعی در برنامه غذایی خود مصرف کنند که به حفظ وزن سالم کمک کند. محققین در این مطالعه ارتباط بین تغییر دریافت میوه و سبزیجات ویژه را از طریق پرسشنامه های رژیم غذایی و گزارش های سنجش وزنی در 133468 مرد و زن بررسی کردند. آزمودنی ها در یک دوره 24 ساله پیگیری شدند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده های حاصل از مطالعه نشان داد که پس از تطابق تغییرات گزارش شده در سایر عوامل مرتبط با سبک زندگی مثل سیگار کشیدن و فعالیت بدنی، افزایش مصرف چندین نوع میوه و سبزی همبستگی معکوسی با تغییرات وزنی داشت، با وجود این دریافت سبزیجات نشاسته ای مثل ذرت و نخود فرنگی موجب افزایش وزن شد. به بیان محققین؛ " یافته های حاصل از مطالعه ما از فواید افزایش دریافت میوه و سبزی برای پیشگیری از افزایش وزن در طولانی مدت حمایت می کند و راهبردهای ویژه ای را در افزایش دریافت میوه ها و سبزی های ویژه در پیشگیری از چاقی، دیابت نوع 2، بیماری قلبی و عروقی، سرطان و سایر اختلالات فراهم می کند. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله PLOS Medicine منتشر شد. 
 
منبع:
 
Monica L. Bertoia, et al. Changes in Intake of Fruits and Vegetables and Weight Change in United States Men and Women Followed for Up to 24 Years: Analysis from Three Prospective Cohort Studies. PLOS Medicine, 2015
 
تعداد بازدید: 696

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.