تغذیه مناسب و فعالیت بدنی، ضعف جسمی سالمندان را جبران می کند.
تغذیه مناسب و فعالیت بدنی، ضعف جسمی سالمندان را جبران می کند.

تغذیه مناسب و فعالیت بدنی، ضعف جسمی سالمندان را جبران می کند.

13 شهریور 1396

ضعف جسمانی در میان سالمندان امری رایج است و به شدت با اختلالات شناختی، زوال عقل (دمانس) و پیامدهای ناگوار سلامت مانند ناتوانی، بستری شدن و مرگ و میر همراه است. تحقیقات نشان داده اند که ترکیبی از مداخلات تغذیه ای، جسمی و شناختی می تواند آسیب فیزیکی و جسمانی افراد سالخورده را جبران نمایند.
نتایج حاصل از مطالعات خاطر نشان می کنند که بهتر است افراد سالمند ضعیف یا در معرض این مشکل را شناسایی کرده و مداخلاتی در شیوه زندگی آن ها اعمال نمود. تغذیه بهتر، فعالیت بدنی و تمرینات ذهنی می تواند ضعف را جبران کرده، قدرت عضلانی و سرعت راه رفتن را بالا برده، نشانه های افسردگی را کم کند و عملکرد شناختی را بهبود بخشد.
نکته حائز اهمیت این است که ضعف و تحلیل قوای جسمانی بخش اجتناب ناپذیری از پیری نیست. بلکه بسیاری از افراد سالمند می توانند برای جلوگیری از ضعف و ناتوانی خود اقدامات زیادی انجام دهند. بنابراین ضروری است که به کیفیت رژیم غذایی و تغذیه خود اهمیت دهند، فعالیت بدنی منظمی داشته باشند و در فعالیت های تقویت کننده ی روحیه اجتماعی و قوای شناختی شرکت نمایند.
نکته عملی: افراد سالمند می توانند به منظور کاهش عوارض ناشی از افزایش سن مانند تحلیل قوای بدنی و از دست دادن حافظه از اقداماتی مانند تغییر در رژیم غذایی و افزایش فعالیت بدنی بهره مند شوند.
منبع:


National University of Singapore, 2017.
 

تعداد بازدید: 1329

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.