تاثیر رژیم غذایی مدیترانه ای بر اسیداوریک خون
تاثیر رژیم غذایی مدیترانه ای بر اسیداوریک خون

تاثیر رژیم غذایی مدیترانه ای بر اسیداوریک خون

2 اردیبهشت 1393

 

هیپراوریسمی(افزایش اسیداوریک خون) به غلظت اسیداوریک خون بالاتر از mg/dl7در مردان و بالاتر از mg/dl6 در زنان گفته می شود. هیپراوریسمی با سندرم متابولیک، پرفشاری خون، دیابت ملیتوس نوع 2، بیماری مزمن کلیوی، نقرس و عوارض قلبی- عروقی مرتبط است. مشخصه رژیم غذایی مدیترانه ای مصرف بالای میوه ها، سبزیجات، حبوبات، روغن زیتون، آجیل ها و غلات کامل، مصرف متوسط محصولات لبنی و ماکیان و مصرف کم گوشت قرمز، نوشیدنی های شیرین، خامه و شیرینی است. رژیم غذایی مدیترانه ای به علت دارا بودن خصوصیات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی ممکن است در کاهش غلظت اسیداوریک خون نقش داشته باشد. 
در مطالعه ای که نتایج آن به تازگی منتشر شده، برای اولین بار ارتباط رژیم غذایی مدیترانه ای و خطر هیپراوریسمی در افراد مسن مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه 5 ساله، هر یک از 7447 شرکت کننده یکی از 3 نوع رژیم غذایی مداخله ای را دریافت نمودند. این 3 نوع رژیم غذایی عبارتند از: 1- رژیم غذایی مدیترانه ای همراه با مقادیر اضافی روغن زیتون، 2- رژیم غذایی مدیترانه ای همراه با مقادیر اضافی آجیل مخلوط و 3- رژیم غذایی کم چرب. شرکت کنندگان مردان 80-55 ساله و زنان 80-60 ساله بدون بیماری قلبی- عروقی بودند که یا به دیابت نوع 2 مبتلا بودند یا در معرض خطر بیماری عروق کرونری قلب قرار داشتند.
یافته ها نشان داد میزان عود هیپراوریسمی در میان بیمارانی که در ابتدای مطالعه مبتلا به هیپراوریسمی بودند و پایبندی بیشتری به رژیم مدیترانه ای داشتند، بالاتر بود. مصرف گوشت قرمز به میزان کمتر از یک سروینگ در روز در مقایسه با دریافت بیشتر آن با کاهش 23% خطر هیپراوریسمی همراه بود. همچنین مصرف ماهی و غذاهای دریایی با افزایش شیوع هیپراوریسمی و مصرف حبوبات با کاهش شیوع آن مرتبط بود. طبق نتایج این مطالعه رعایت رژیم غذایی مدیترانه ای بدون کاهش وزن یا تغییر در میزان فعالیت بدنی سبب عود مجدد هیپراوریسمی می گردد.
نکته عملی:  به افراد مبتلا به هیپراوریسمی توصیه می شود جهت کاهش غلظت اسیداوریک خون مصرف میوه ها، سبزیجات و حبوبات را افزایش داده، گوشت قرمز و غذاهایی دریایی را به میزان متعادل مصرف نمایند و با افزایش فعالیت بدنی و رعایت رژیم غذایی متعادل وزن خود را در محدوده نرمال حفظ نمایند.
 
منبع:
 
Guasch-Ferré M et al.Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 2013.
 
تعداد بازدید: 932

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.