اشتها با میزان کالری دریافتی مرتبط نیست.
اشتها با میزان کالری دریافتی مرتبط نیست.

اشتها با میزان کالری دریافتی مرتبط نیست.

7 بهمن 1395

در آمریکا از هر 3 فرد بزرگسال 2 نفر و یک سوم کودکان به چاقی یا اضافه وزن مبتلا هستند. علت اصلی اضافه وزن و چاقی عدم تعادل انرژی دریافتی با میزان انرژی که بدن می سوزاند، است. بنابراین، پیروی از یک رژیم غذایی سالم که با توجه به میزان فعالیت بدنی حاوی حدود 1600 تا 2400 کیلوکالری برای زنان و حدود 2000 تا 3000 کیلوکالری برای مردان است از اضافه وزن جلوگیری خواهد کرد.
با بررسی 460 مطالعه که اشتها و مصرف کالری را بررسی کرده اند محققان دریافتند شواهد اندکی در مورد ارتباط بین احساس گرسنگی و مقدار کالری دریافتی وجود دارد. 
نتایج نشان داد تنها 6 درصد مطالعات مورد بررسی یک مقایسه آماری بین اشتها و دریافت کالری انجام داده اند و تنها در نیمی از این مطالعات مشاهده شد که بین اشتها و مصرف کالری ارتباط وجود دارد. این یافته ها نشان می دهد احساس گرسنگی بر مقدار کالری مصرفی فرد تاثیر نمی گذارد. در صنعت غذا محصولاتی وجود دارد که ادعا می شود اشتها را تغییر می دهند. حتی اگر این ادعاها صحیح باشد اما این به معنای کاهش کالری دریافتی نیست. برای مثال ممکن است فرد یک وعده غذایی دریافت کند که ادعا می شود سبب کاهش اشتها و احساس سیری برای مدت طولانی می شود اما بعد از آن فرد مقدار زیادی کالری دریافت کند.
منبع:


Systematic literature review shows that appetite rating does not predict energy intake. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2016.
 

تعداد بازدید: 256

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.