آسیب توانایی تولید مثل در مردان چاق
آسیب توانایی تولید مثل در مردان چاق

آسیب توانایی تولید مثل در مردان چاق

27 بهمن 1392

پژوهشگران معتقدند چاقی و اضافه وزن در مردان باعث کاهش کیفیت و کمیت  اسپرم ها می شود، و به این ترتیب مشکلات وزنی می تواند به مشکلات تولید مثلی در آقایان منجر شود.
پژوهشگران دانشگاه استانفورد در کالیفرنیا به سرپرستی دکتر Michael Eisenberg 468 زوج در تگزاس و میشیگان را که قصد بارداری و درحال انجام آزمایش های متعدد کیفیت اسپرم در مردان بودند در مطالعه شرکت دادند. وزن و دور کمر و میزان  BMI (نسبت وزن بر مجذور قد)  در مردان اندازه گیری شد.
عوامل تاثیرگذار بر باروری در مردان شامل تعداد اسپرم در هر میلی لیتر، تحرک و سرعت اسپرم ها می باشد.
در این مطالعه حجم اسپرم ها در هر سی سی در مردان دارای دور کمر بزرگتر (بالاتر از 40 اینچ نسبت به کمتر 37 اینچ) حدود 22% کمتر بود. هرچه وزن مردان مورد مطالعه بیشتر بود احتمال کمبود اسپرم در آنها افزایش میافت.
اندازه گیری وزن و دور کمر مردان نشان داد، میان کاهش حجم مایع منی، کاهش تعداد اسپرم ها و کیفیت آنها با  افزایش اندازه دور کمر و شاخص توده بدن ارتباط وجود دارد.
این پژوهشگران تاکید می کنند مردان به منظور حفظ قدرت باروری باید وزن خود را در محدوده نرمال حفظ کرده و بدانند به ازاء هر درجه افزایش درنمایه توده بدن شانس پدر شدن آنها کاهش میابد.

منبع:

Source: Michael Eisenberg, et al “The relationship between male BMI and waist circumference on semen quality: data from the LIFE study” Human Reproduction, December 4, 2013.
 

تعداد بازدید: 502

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.