چرا در برخی خانم‌ها ترشحات بعد از زایمان طولانی می‌شود یا رحم جمع نمی‌شود؟
چرا در برخی خانم‌ها ترشحات بعد از زایمان طولانی می‌شود یا رحم جمع نمی‌شود؟

چرا در برخی خانم‌ها ترشحات بعد از زایمان طولانی می‌شود یا رحم جمع نمی‌شود؟

چرا در برخی خانم‌ها ترشحات بعد از زایمان طولانی می‌شود یا رحم جمع نمی‌شود؟

2 مساله را باید در نظر گرفت؛ یا قسمتی از نسج جفت داخل رحم مانده که باعث خون‌ریزی دیررس بعد از زایمان می‌شود. یعنی بعد از روز دهم نباید خون‌ریزی شدید داشته باشیم البته تا 6 هفته کم و بیش خون‌ریزی داشتن طبیعی است اما بعد از 6 هفته، داشتن خون‌ریزی،‌به ویژه خون‌ریزی شدید، نشانه باقی‌ ماندن قسمتی از بافت جفت در رحم است. گاهی همه نسج جفت خارج شده ولی یک عفونت عامل این خون‌ریزی است. برای این افراد معمولا آنتی‌بیوتیک تجویز می‌شود. به عبارتی خون‌ریزی‌هایی که بعد از هفته سوم یا چهارم هنوز ادامه دارد، نیاز به بررسی خواهند داشت. پزشک بعد از معاینه فیزیکی و تشخیص، درمان را بر اساس دلیل ترشحات آغاز می‌کند.

منبع: 

http://nanazbala.mihanblog.com

تعداد بازدید: 871

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.