میخچه و پینه
میخچه و پینه

میخچه و پینه

پینه

برآمدگی در بافتهای سخت به خصوص در کف پاها ایجاد می‌گردد. این برآمدگی بیشتر در اثر وزن زیاد در قسمت جلوی کف پا و یا در قسمت پاشنه ایجاد می‌شود. البته بعضی از این برآمدگیها در کف پاها معمولی است. به هر حال باید مراقبتهای ویژه‌ای به کار برده شود.

بعد از حمام با استفاده از سنگ پا سعی کنید به آرامی ‌پینه را از بین ببرید.

درون کفشهای خود از کفی نرم استفاده کنید.

احتمال دارد مداوا به صورت نرم کردن بافت برآمده باشد.

هرگز با شی تیز و برنده پینه را از بین نبرید.

 

میخچه

در محیط سخت، نزدیک استخوان در انگشتان پا رشد می‌کند. میخچه احتمالا در اثرفشار زیاد بر پاها و اصطکاک بین انگشتان پا بوجود می‌آید.

بعد از حمام سعی کنید به آرامی ‌با سنگ پا میخچه را از بین ببرید.

برای از بین بردن میخچه از روش آب کردن آن استفاده نکنید.

هیچگاه با جسم تیز میخچه را از بین نبرید.

 

زگیلهای کف پا

این عارضه یک بیماری ویروسی است که پوست کف پا را درگیر می کند. خطرناک نمی باشد ولی ممکن است دردناک و مقاوم به درمان باشد.

علت آن، تماس با ویروس یا پیلومای انسانی ( H P V) می باشد  که در محل های گرم و مرطوب مثل حمام ها و استخرها رشد می کند. پای برهنه راه رفتن در این مکان ها می تواند احتمال آلودگی به این ویروس را افزایش دهد.

از نظرظاهری خیلی شبیه به میخچه می ماند ولیکن در مقطع آن نقاط سوزنی شکل سیاه رنگی دیده می شود که عروق منعقد و لخته شده می باشد.

درمان آن در مراحل اولیه با پمادهای حاوی اسیدسالیسیلیک می باشد و در مراحل بعدی درمان های فریز کردن با نیتروژن مایع، لیزر درمانی و نهایتا" جراحی می باشد.

منبع:

http://www.drmovahedi.com

تعداد بازدید: 2826

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.