مراحل بعد از عمل رینوپلاستی
مراحل بعد از عمل رینوپلاستی

مراحل بعد از عمل رینوپلاستی

مراحل بعد از عمل رینوپلاستی
عمل زیبایی بینی را می توان تحت بیهوشی کامل ویا بیهوشی به صورت خواب عمیق انجام داد پس از عمل لازم است که بیمار کمپرس یخ داشته باشد وتا مدت 48 ساعت آن را ادامه دهد.بهتر است از غذاهای له شده استفاده کند و یک هفته ی اول از جویدن و خندیدن وصحبت کردن یعنی هر عملی که پره های بینی را تحت کشش قرار می دهد بپر هیزد.
بعد از 48 سا عت کمپرس گرم روی چشمها و پل بینی گذاشته می شود.
از مسوا ک نرم و با احتیاط می توان استفاده کرد.
عینک زدن تا هر چه می توان باید پرهیز کرد ودر صورت لزوم روی پیشانی با جسب متصل گردد تا روی بینی تماس نداشته باشد.
ویا از لنزهای تماسی پس از پایان کمپرس بینی سه هفته ی اول استرا حت نسبی لازم است والبته نه استراحت مطلق.
معمولا پس از 24 ساعت تامپون داخل بینی خارج می شود اکثر بیماران از این مرحله ترس و وحشت بالایی دارند ولی با روش جدیدی که به کار می رود این مرحله نیز مانند کل مراحل پس از عمل بدون درد وخونریزی می باشد به این ترتیب که بیمار قبل از خارج کردن تامپون داخل بینی اش10 سی سی سرم نرمال سالین یا یک قطره ی کلرور سدیم به طور کامل داخل بینی روی تامپون می ریزد تا نرم شود و در نتیجه با انجام بی حسی در هنگام خروج تا مپون بیمار هیچ دردی حس نمی کند. پس از خارج کردن تامپون تا سه روز قطره ی فنیل افرین طبق دستور پزشک روزی سه بار مصرف میشود البته در صورت عدم وجود بیماری قلبی وفشار خون از زمان خارج کردن تامپون باید مرتب از سرم شستشوی بینی استفاد ه کرد تا از گرفتگی بینی ناشی از خشک شدن ترشحات داخل بینی پیشگیری شود.
از کوتاه کردن بخیه ها یا هر گونه دستکاری وتمیز کردن آنها بپرهیزید چرا که نخها ظریف بوده و باز می شوند و این سبب غیر قرینه شدن سوراخهای بینی وعوارض ظاهری میشود.
از فعالیت بدنی وآفتاب بپرهیزید این کارها ورم بینی را می افزاید.
بینی شما تا حداقل یک سال پس از جراحی متورم است بنا بر این از قضاوت زود هنگام خود ویا دیگران بر حذر باشید.

منبع:

http://www.dr-zeighami.com

تعداد بازدید: 614

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.