"فشار خون" بارداری خطری برای ختم حاملگی
"فشار خون" بارداری خطری برای ختم حاملگی

"فشار خون" بارداری خطری برای ختم حاملگی

"فشار خون" بارداری خطری برای ختم حاملگی
فشارخون در بارداری به نام مسمومیت حاملگی است اگر افزایش فشارخون موجب تخریب سلول های کلیه شود باید حاملگی را خاتمه داد.خانم هایی که باردار هستند و در دوران بارداری دچار فشار خون شوند باید در دوران بارداری مراقبت ویژه ای داشته باشند.افزایش فشار خون در حین بارداری به اسم مسمومیت حاملگی می نامند که به دلیل واکنش عروق بدن مادر نسبت به جفت است و انقباضی در عروق جفتی ایجاد می شود و باعث می شود فشار خون مادر بالا رود.

 گاهی اوقات این انقباضات در کلیه هم ایجاد می شود و باعث تخریب سلول های کلیه می شود و کلیه پروتئین از دست می دهد. اگر در انقباض در کلیه ها ایجاد شود و سلول آن را تخریب کند حاملگی پر خطر است و حاملگی را ختم می دهند ولی اگر  فشار خون به کلیه آسیبی نزده است یک فشار خون معمولی است که مادر در دوران بارداری به آن دچار شده است و می توان فشار خون را با داروهایی کنترل کرد.

 نوع داروهایی که برای کاهش و کنترل فشار خون در دوران بارداری تجویز می شود طوری انتخاب می شود که به جنین آسیبی وارد نمی شود و حاملگی و بارداری می تواند تا به دنیا آمدن جنین ادامه دارد.

منبع:

http://khabareno.com

 

تعداد بازدید: 592

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.