عوارض هولناک آلودگی هوا بر اعصاب/اضطراب،بیقراری،کاهش تمرکز و یاد گیری
عوارض هولناک آلودگی هوا بر اعصاب/اضطراب،بیقراری،کاهش تمرکز و یاد گیری

عوارض هولناک آلودگی هوا بر اعصاب/اضطراب،بیقراری،کاهش تمرکز و یاد گیری

عوارض هولناک آلودگی هوا بر اعصاب/اضطراب،بیقراری،کاهش تمرکز و یاد گیری

 در فصل گرم با پدیده گرد و غبار و ریزگردها و در فصل های سرد با پدیده وارونگی هوا و آلاینده های خطرناک نیز مواجه هستیم.ذرات جامد موجود در هوا در افراد ایجاد نگرانی و ناراحتی می کند اما آثار مستقیم روانی ندارد؛ حال آن که گازها و بخارهای مسموم در هوا موجب ایجاد بسیاری از مشکلات خلقی،رفتاری و روانی در افراد می شود. برای نمونه اضطراب؛ تغییرات خلقی؛ احساس بی نشاطی و تحریک پذیری.

البته تحریک پذیری نیز خیلی شایع است یعنی فرد در پی کوچک ترین مسئله ای برآشفته می شود و متأسفانه در این فصول برخورد بین افراد با دلایل کوچک و پوچ بسیار زیاد است. گذشته از این امر اختلال در وضعیت شناختی افراد بر اثر آلودگی هوا ایجاد می شود یعنی قدرت توجه و تمرکز و یادگیری نیز کاهش می یابد.

 درد؛ احساس خستگی و بی حوصلگی از عوارض دیگر بالابودن آلاینده هاست و گذشته از این پرخاشگری؛ کمرنگ شدن رفتارهای نوع دوستانه بر اثر آلودگی هوا نیز در افراد دیده می شود.

بررسی های علمی نشان داده  و از نظر آماری دیده شده که در صورت زیاد بودن آلودگی هوا رفتارهای حاکی از نوع دوستی بین افراد نیز کمتر دیده می شود. یعنی رانندگان خودروها به خودروهای دیگرراه نمی دهند.یا راننده به عابر پیاده اجازه رفتن  نمی دهد.

 اما یک مسئله بسیار نگران کننده تأثیر آلاینده های سمی بر رشد دستگاه عصبی کودکان است. یعنی این وضعیت به تدریج در کودکان افزایش می یابد و آنها دچار مشکلات یادگیری؛ بی قراری، نافرمان برداری و ضعف حافظه می شوند.

 بر اثر آلودگی هوا به طور تقریبی همه افراد دچار مشکل می شوند و شخصیت آنها نیز تغییر پیدا می کند و قادر به تحمل دیگران نیستند.ضمن اینکه با پرخاشگری عکس العمل نشان می دهند. به ویژه افرادی که در نزدیکی بزرگراه های درون شهری یا پل های هوایی زندگی می کنند چند برابر بیشتر در معرض آلودگی هوا ومشکلات ناشی ازآن قرار دارند.

با اشاره به این که آلودگی صوتی هم ازدیگرمشکلات جدی کلانشهرهاست. متأسفانه این مسائل در حال حاضر بیشتر در کشورهای در حال توسعه دیده می شود؛حال آنکه کشورهای صنعتی از دهها سال پیش راهکارهایی برای کاهش میزان آلودگی هوا وآلودگی های صوتی یافته اند. عالی ترین نمونه آن کشور آلمان است.زیرا با وجود آن که صنعتی ترین کشور اروپاست اما میزان آلایندگی در این کشور از هرجای دیگر دنیا کمتر است. دلیل آن هم به خاطر آگاهی بالای عمومی و مقررات جاری دراین کشور است. در آنجا تصمیم گیری ها مقطعی نیست برای نمونه یک مرتبه دستور نمی دهند که خودروها حق تردد ندارند یا نصف ماشین ها نباید از منازل خارج شوند. بلکه  آنها طوری رفتار کرده اند که اصولأ کارخانه های خودرو سازی محصولاتی را با میزان ناچیز آلاینده ها روانه بیرون می کنند تا اصلا شاهد بروز چنین مشکلاتی بناشند.یعنی کارراریشه ای حل کرده و می کنند.

منبع:

http://shafaonline.ir

 

تعداد بازدید: 1380

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.