عمل دوم یا رویژن
عمل دوم یا رویژن

عمل دوم یا رویژن

در رابطه با عمل دوم می توان مطالب متنوعی را مطرح کرد ولی چند نکته که برای همه بیماران مطرح بوده است مرور می شود:
1) تصمیم گیری جهت انجام عمل دوم برای بیمارو اطرافیان وی خیلی مشکل است. اول به دلیل وجودخاطره ناگوار عمل ناموفق قبلی وهم به دلیل ابهام در میزان رفع اشکالات فعلی ونیز چگونگی فرم بینی جدید و نا گفته نماند هر عملی اضطراب و نگرانی های خود را داراست

2) به دلایلی که مقداری با ان آشنا خواهید شد. توصیه می نمایم عمل رینو پلاستی و به ویژه عمل دوم و ترمیمی آن را نزد جراحی انجام دهید تا علاوه بر دارا بودن همه شرایط(مثل تجربه ،مهارت ،سابقه موفق و...) حتما اعتماد و اطمینان شما به وی جلب شده باشد ودر حقیقت قبل از انجام عمل از نتیجه راضی شده باشید وجراح و کار وی به صورت همه جانبه به دل شما بنشیندبه این دلیل که نتایج عمل در هر فرد متفاوت است چون که آناتومی اعم از پوست ،غضروف، استخوان و فرم بینی و فیزیولژی آن با شرایط عادی متفاوت بوذه و برای هر بیمار منحصر به خود وی می باشد و جراح به ازای هر بیمار با بینی جدیدی مواجه می شود که همه شرایط آن متفاوت است و ابتکار عمل و خلاقیت و تجربه و مهارت بالایی می طلبد.

3) مهمترین وشاید آخرین انتظار شما از عمل دوم رفع عیب باشد ازجمله رفع مشکل تنفسی و بر طرف کردن اشکالات ظاهری.تغییر فرم به شکل جدید نیز بعد از به دست آمدن آن دو انجام شود.به عبارت دیگر تنفس ورفع عیب نباید فدای تغییر فرم شود

4) قاعدتا می بایست مدت یک سال از عمل قبلی گذشته باشد

5) ورم عمل دوم دیر تر می خوابد.و مراقبت ها ضروری تر است

6) جراحی عمل دوم مشکل تر از عمل اول است .باز کردن پوست سخت تر و نیز خونرسانی آن مشکل دار است. واحتمال پیدا شدن عوارض بیشتر است قسمت های مختلف ینی دست خورده و تا حدی ناقص است و جراح باید با ابتکار عمل و ذوق خود و با حوصله کافی ترمیم نماید.-شاید شبیه آثار قدیمی که مصالح جانشین ندارند

7) جراحی که عمل دوم انجام یدهد باید نه تنها با تجربه و مهارت بوده و به درجاتی اهل ریسک باشد بلکه ابتکار عمل و ذوق و علاقه به این نوع عمل داشته باشد.اگر از نتیجه عمل اول راضی نیستید و نمی توانید با آن کنار بیایید و فکر آن از سرتان خارج نمی شود خود را راضی کنید که فقط برای یک بار دیگر بینی خود رابه دست جراح منتخب تان بسپارید

منبع :

http://www.drkhasahmadi.com

تعداد بازدید: 565

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.