شکستگی های استخوان
شکستگی های  استخوان

شکستگی های استخوان

امروزه در جوامع صنعتی متاسفانه بدلیل سرعت، حرکت و آسیب شدید اندام ها مخصوصا سوانح ناشی از کار، تصادفات، افراد دچار شکستگی و دررفتگی می شوند که این موارد بعنوان اورژانس تلقی می شوند که توصیه می شود که بیماران در اولین فرصت به نزدیک ترین مرکز مراجعه و در صورت لزوم درمان گچ گرفتگی و در برخی موارد بعلت شدید بودن آسیب دیدگی عضو صدمه دیده، اقدام به عمل جراحی شکستگی می گردد تا بیمار به زودی بهبودی یافته و به زندگی عادی خود بازگردد.

منبع:

http://dr-akhtarshenas.com

تعداد بازدید: 585

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.