درمان ایمپلنتهای دندانی در بیماران با پوکی استخوان
درمان ایمپلنتهای دندانی در بیماران با پوکی استخوان

درمان ایمپلنتهای دندانی در بیماران با پوکی استخوان

در سال 2010 یک بررسی در مورد درمان ایمپلنت های دندانی در بیماران با پوکی استخوان توسط Ferre-Garicia jc و همکاران ایشان انجام شد. نتیجه : پوکی استخوان بهعنوان منبع کاربرد ایمپلنت دندانی محسوب نمیشود. مراحل قبل از شروع جراحی ایمپلنت در بیماران با پوکی استخوان نسبت به افراد بدون پوکی استخوان تفاوت ندارد. با این حال بهداشت دهان و دندان مناسب قبل از انجام درمان اکیداً توصیه میشود. بیس- فسفونات خوراکی متداولترین داروهای مورد استفاده برای درمان پوکی استخوان میباشد، گرچه موارد نکروز استخوان فک در بیماران تحت درمان با بیس- فسفوناتها گزارش شده است، اما این موارد بسیار نادرند و معمولاً با مصرف وریدی بیس- فسفونات دیده میشود. با این حال، بیماران تحت درمان با بیس- فسفونات ها باید نسبت به احتمال بروز چنین عوارضی مطلع شوند و در موارد تجویز این داروها باید از آنها رضایتنامه گرفت. به نظر میرسد که توقف مصرف بیس فسفوناتها قبل از قرار دادن ایمپلنت ضروری نمیباشد.

منبع:

http://www.drskarimi.com

تعداد بازدید: 522

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.