درباره جراحی بینی (رینوپلاستی)
درباره جراحی بینی (رینوپلاستی)

درباره جراحی بینی (رینوپلاستی)

 روش های بسته و باز در رینوپلاستی

روش بسته (Close Approach): در این روش برش های جراحی از داخل بینی داده شده و هیچگونه برشی در سطح پوست زیربینی دیده نمی شود. این روش معمولا در مواردی است که عیوب ظاهری و عملکردی بینی شدید نمی باشد


روش باز (Open Approach): در این روش برش کوچکی در زیربینی داده می شود. علاوه بر دخالت تجربه ی جراح در انتخاب یکی از این روش ها در مواردی نظیر عمل جراحی مجدد، اشکالات شدید نوک بینی، کجی شدید بینی و مانند آنها بهتر است از روش باز استفاده شود.

 

لوزه و لوزه ی سوم

منظور از لوزه معمولا لوزه های کامی یا تونسیلها می باشد که از داخل دهان در دو طرف حلق دهانی قابل مشاهده است. در صورت بزرگی بیش از حد و یا بوی نامطلوب، یا داشتن حفره های بزرگ می توان آنها را به روش های مختلف جراحی، رادیوفرکوئنسی و مانند آن خارج نمود. لوزه ی سوم یا Adenoid در نازوفارنکس قرار گرفته و از داخل دهان قابل دیدن نمی باشد. البته با رادیوگرافی نیمرخ گردن در حالت بلند کردن سر می توان آنرا تشخیص داده و در صورت لزوم خارج نمود.

 

خرخر شبانه

این بیماری آزاردهنده به ویژه در موارد همراه با آنچه تنفس مکرر با خطرات قلبی و تنفسی جدی همراه می باشد. اولین توصیه به اینگونه افراد کاهش وزن اصافی بدن می باشد. همزمان بررسی و تشخیص علت یا علل خرخر و تلاش برای درمان محافظه کارانه و یا جراحی ضروری است.

منبع:

http://www.drshahsavari.com

تعداد بازدید: 738

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.