تنگی کانال کمری
تنگی کانال کمری

تنگی کانال کمری

لومبار کانال استنوزیز Lumbar stenosis تنگی کانال کمری به دو صورت وجود دارد نوع تکاملی که از نظر آناتومیک قطر کانال در مراحل تشکیل ستون فقرات کم است و علائم آن در افراد جوان ظاهر می شود و فرم دژنراتیو که با افزایش سن ناشی از تغییرات استئوآرتروز ضخامت لیگامانها و ایجاد استخوان اضافی در لبه مهره ها و مفاصل بین مهره ای ایجاد می شود.
 علائم آن بصورت احساس ضعف و بی حسی در اندامها تحتانی خصوصا در موقع ایستادن و راه رفتن است بطوری که بیمار پس از چند متر راه رفتن دچار علائم می شود و با نشستن و استراحت بهبودی می یابد.
درمان این بیماری عمل جراحی و باز کردن کانال مهره های کمری است. نتایج جراحی این بیماران خوب است.

منبع:

http://www.dr-shirvani.com/Articles.aspx?id=18

تعداد بازدید: 1066

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.