بیش از ۱۵ درصد زنان پس از زایمان دچار افسردگی می شوند
بیش از ۱۵ درصد زنان پس از زایمان دچار افسردگی می شوند

بیش از ۱۵ درصد زنان پس از زایمان دچار افسردگی می شوند

بیش از ۱۵ درصد زنان پس از زایمان دچار افسردگی می شوند

عوامل افسردگی پس از زایمان در بین زنان بیش از ۱۵ درصد آنان را دچار این عارضه می کند.
استرس ها و ناراحتی های روحی و روانی در دوران بارداری سبب ترشح هورمون هایی می‌شود کە بعد از زایمان فرد را دچار افسردگی می کند.

زمینه های این استرس ها بچه دار شدن و نگهداری کودک و احساس مسئولیت های ناشی از آن است ممکن است حتی این استرس ها روی زمینه ژنتیک و مسائل محیطی خود را نشان دهد.

حمایت های روحی و روانی همسر و خانواده فرد باردار و ایجاد آرامش و شادی بیشترین عواملی است کە می‌تواند از بروز این اختلال در ژن ها جلوگیری کند.

در مواردی کە فرد باردار احساس میکند دچار افسردگی شده است باید از مشاوره و راهنمایی های پزشکان روانشناس چه بە صورت دارویی و چه بە صورت شوک های الکترونیکی استفاده نماید.

منبع:

http://www.momtaznews.com

 

تعداد بازدید: 655

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.