برجسته کردن گونه و چانه
برجسته کردن گونه و چانه

برجسته کردن گونه و چانه

برجسته کردن گونه و چانه (Chin / Cheek Augmentation Surgery) با قرار دادن ایمپلنت‌های صورت در موقعیت‌های مطلوب انجام می‌پذیرد. هر دو جراحی، با افزایش برآمدگی گونه و چانه و پُرتر نشان دادن آن‌ها باعث بهبود ساختار صورت فرد می‌شود. ایمپلنت‌های صورت نتایج دائمی و قابل پیش‌بینی را با ایجاد چانه و گونه‌های زیبا در توازن با دیگر بخش‌های صورت فراهم می‌آورند.
بسیاری از بیماران که خواستار تغییر چشمگیر در چهره خود هستند یک یا هر دو جراحی را انجام می‌دهند. ایمپلنت‌هایی که برای این جراحی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند از مواد جامد یا نیمه جامد ساخته شده‌اند که نوع آن‌ها مناسب با ساختار صورت فرد و پس از مشاوره با پزشک تعیین می‌‌شود.

 

انواع ایمپلنت‌های صورت

ایمپلنت‌های صورت به طور خاص از مواد جامد و زیست سازگار ساخته می‌شوند. چنین ایمپلنت‌هایی به منظور افزایش یا تقویت ساختار فیزیکی صورت طراحی شده‌اند. نوع و اندازۀ دقیق ایمپلنت‌هایی که برای هر فرد مناسب باشد نیازمند ارزیابی هدف دلخواه فرد و ویژگی‌های مطلوب او است.

 

منبع:

http://bfarzam.com

تعداد بازدید: 181

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.