تاثیر رژیم مدیترانه ای بر طول عمر
تاثیر رژیم مدیترانه ای بر طول عمر

تاثیر رژیم مدیترانه ای بر طول عمر

26 تیر 1391

مطالعات تحقیقاتی که از دهه 1950 انجام گرفته نشان می دهند که رژیم مدیترانه ای که بر اساس مصرف مقادیر فراوان ماهی و سبزی و مقادیر کم منابع حیوانی مثل گوشت و شیر بنا شده سبب افزایش سطح سلامت فرد می شود.

در مطالعه ای که به تازگی در مجله (Age) به چاپ رسیده است تاثیر رژیم مدیترانه ای در افزایش طول عمر افراد مسن بررسی شده است. در این مطالعه که H70نام دارد افراد 70 ساله که رژیم مدیترانه ای داشتند با افرادی که محصولات حیوانی و گوشت بیشتری مصرف می کردند برای مدت 40 سال مقایسه شدند. تعداد افراد تحت بررسی 1037 فرد بوده است. در طول مطالعه تاثیر ترکیب رژیم و رژیم مدیترانه ای بر مرگ و میر در این افراد بررسی شد.

نتایج نشان داد که ترکیب رژیم غذایی تاثیری بر میزان مرگ و میر نداشت اما افرادی که رژیم مدیترانه ای داشتند تا 20 % شانس زندگی در آنها افزایش داشت. همان طور که انتظار می رفت افراد کم تحرک، سیگاری و افرادی که محیط دور کمر بالایی داشتند بیشتر در معرض مرگ و میر قرار داشتند. این نتایج توسط سه مطالعه دیگر که هنوز منتشر نشده اند نیز تایید شده است. یکی از این مطالعات د رافراد دانمارکی، یکی در قسمت شمالی سوئد و دیگری بر روی کودکان انجام گرفته است.

نکته عملی : نتایج مطالعه نشان می دهد که استفاده از الگوی رژیم مدیترانه ای که شامل مصرف مقادیر بالای غلات سبوس دار، سبزیجات، ماهی و غذاهای غنی از اسیدهای چرب با چند باند غیر اشباع و محدودیت د رمصرف الکل است سبب افزایش طول عمر در افراد مسن می شود.

مطالعات تحقیقاتی که از دهه 1950 انجام گرفته نشان می دهند که رژیم مدیترانه ای که بر اساس مصرف مقادیر فراوان ماهی و سبزی و مقادیر کم منابع حیوانی مثل گوشت و شیر بنا شده سبب افزایش سطح سلامت فرد می شود.

در مطالعه ای که به تازگی در مجله (Age) به چاپ رسیده است تاثیر رژیم مدیترانه ای در افزایش طول عمر افراد مسن بررسی شده است. در این مطالعه که H70نام دارد افراد 70 ساله که رژیم مدیترانه ای داشتند با افرادی که محصولات حیوانی و گوشت بیشتری مصرف می کردند برای مدت 40 سال مقایسه شدند. تعداد افراد تحت بررسی 1037 فرد بوده است. در طول مطالعه تاثیر ترکیب رژیم و رژیم مدیترانه ای بر مرگ و میر در این افراد بررسی شد.

نتایج نشان داد که ترکیب رژیم غذایی تاثیری بر میزان مرگ و میر نداشت اما افرادی که رژیم مدیترانه ای داشتند تا 20 % شانس زندگی در آنها افزایش داشت. همان طور که انتظار می رفت افراد کم تحرک، سیگاری و افرادی که محیط دور کمر بالایی داشتند بیشتر در معرض مرگ و میر قرار داشتند. این نتایج توسط سه مطالعه دیگر که هنوز منتشر نشده اند نیز تایید شده است. یکی از این مطالعات د رافراد دانمارکی، یکی در قسمت شمالی سوئد و دیگری بر روی کودکان انجام گرفته است.

نکته عملی : نتایج مطالعه نشان می دهد که استفاده از الگوی رژیم مدیترانه ای که شامل مصرف مقادیر بالای غلات سبوس دار، سبزیجات، ماهی و غذاهای غنی از اسیدهای چرب با چند باند غیر اشباع و محدودیت د رمصرف الکل است سبب افزایش طول عمر در افراد مسن می شود.

تعداد بازدید: 686

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.