دیابت نوع 2 و رژیم غذایی پر نمک
دیابت نوع 2 و رژیم غذایی پر نمک

دیابت نوع 2 و رژیم غذایی پر نمک

30 مهر 1394

بر اساس یک تحقیق جدید معلوم گردید ریسک ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی در اشخاص مبتلا به دیابت نوع ۲ که میزان بسیاری نمک در رژیم غذایی آنها پیدا می شود نسبت به اشخاصی که سدیم کمتری استفاده می کنند، ۲ برابر است.
نتایج این تحقیق در مجله ی Journal of Clinical Endocrinology & Metabolismمنتشر گردید. دیابت هنگامی رخ می دهد که مقدار قند درجریان خون بیش از حد بالا رود. بدن افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ نسبت به هورمون انسولین مقاوم می شود. بر اساس آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آمریکا حدود ۲۹٫۱میلیون نفر تنها در این کشور از دیابت رنج می برند. این جمعیت درمعرض خطر ابتلا به بیماری قلبی هستند.
در فاصله ی سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ میزان مرگ و میر براثر بیماریهای قلبی عروقی درمیان افراد بالغ مبتلا به دیابت ۱٫۷برابر بیش از افراد غیر دیابتی گزارش شده است.
دراین تحقیق بر اساس شواهد علمی روشن مشخص گردید رژیم های غذایی کم سدیم برای کاهش میزان ابتلا به بیماری قلبی درمیان افراد مبتلا به دیابت موثر است.
نویسنده ی ارشد این مقاله Horikawaاز دانشگاه Niigataاز ژاپن می گوید: اگر چه بسیاری از دستورالعمل های موجود به افراد مبتلا به دیابت برای کاهش خطر عوارض این بیماری رژیم غذایی کم نمک را توصیه می کنند اما این تحقیق اولین مطالعه ی طولی بزرگی است که مزایای رژیم کم نمک را در بین این جمعیت به تصویر کشیده است.
یک مطالعه ی ملی کوهورت به بررسی افراد شرکت کننده درمطالعه ی “عوارض دیابت در ژاپن” پرداخت. دراین مطالعه افراد ۴۰ تا ۷۰ سال مبتلا به دیابت شرکت داشتند. شرکت کنندگان در ۵۹ مرکز سرپایی و دانشگاهی از سراسر ژاپن ثبت نام شدند.
درمجموع ۱۵۸۸ نفر به یک نظر سنجی در مورد رژیم غذایی خود، از جمله مصرف سدیم پاسخ دادند. محققین به بررسی اطلاعات قلبی عروقی که این افراد درطی ۸ سال تجربه کرده بودند و آنالیز اطلاعات نظر سنجی پرداختند. دانشمندان شرکت کنندگان را بر اساس میزان مصرف سدیم به ۴ گروه تقسیم کردند.
آنالیزها نشان داد خطر ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی در افرادیکه بطورمتوسط ۵٫۹گرم سدیم روزانه مصرف می کنند نسبت به افرادیکه بطور متوسط ۲٫۸گرم سدیم درروز مصرف می کنند، دو برابر است. اثرات رژیم غذایی پرسدیم کنترل قندخون را تضعیف می کند.
Horikawaمی گوید: برای کاهش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی و بهبود کنترل قندخون مراقبت از رژیم غذایی بسیار مهم است. یافته های ما نشان می دهد که محدود کردن نمک در رژیم غذایی می تواند به جلوگیری از عوارض خطرناک ناشی از دیابت کمک کند.

منبع:


Horiakwa C, et al. “Dietary Sodium Intake and Incidence of Diabetes Complications in Japanese Patients with Type 2 Diabetes – Analysis of the Japan Diabetes Complications Study (JDCS)”. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2014
 

تعداد بازدید: 338

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.