این باور درستی است که می گویند هرچه وزن بالاتر برود احتمال بروز آرتروز هم بیشتر می شود؟
این باور درستی است که می گویند هرچه وزن بالاتر برود احتمال بروز آرتروز هم بیشتر می شود؟

این باور درستی است که می گویند هرچه وزن بالاتر برود احتمال بروز آرتروز هم بیشتر می شود؟

این باور درستی است که می گویند هرچه وزن بالاتر برود احتمال بروز آرتروز هم بیشتر می شود؟
دکتر علی ترکمان، متخصص ارتوپدی و عضو هیات‌علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

امروزه ثابت شده آرتروز و ساییدگی زانوها رابطه مستقیمی ‌با افزایش وزن دارند و هرچه وزن بالاتر برود، احتمال بروز آرتروز نیز بیشتر می‌شود. تجربه نشان داده است حتی 2تا 3 کیلوگرم کاهش وزن باعث احساس بهبودی در افراد و برطرف شدن درد می‌شود بنابراین مقدار کم کاهش وزن نیز به کاهش درد و علایم ناشی از آرتروز و ساییدگی مفاصل کمک می‌کند.

تعداد بازدید: 612

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.