انواع توده های کناری
انواع توده های کناری

انواع توده های کناری

 انواع توده های کناری :

شامل انواع :هموروئید خارجی،توده های گوشتی sentinel pile، زگیل های تناسلی، فیبروم ها،انواع تومورهای  و ...

 

درمان توده های کناری :

این توده ها را میتوان براحتی وبدون بیهوشی وکاملا سرپایی توسط لیزر درمان نمود.

منبع:

http://www.drfroutan.ir

تعداد بازدید: 1151

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.