اثرات ترک سیگار درکاهش شدت اختلالات نعوظی در افراد سیگاری
اثرات ترک سیگار درکاهش شدت اختلالات نعوظی در افراد سیگاری

اثرات ترک سیگار درکاهش شدت اختلالات نعوظی در افراد سیگاری

درصد قابل توجهی از مردان جامعه ، سیگاری هستند و اکثرا استعمال سیگار را از سنین پایین آغازمی نمایند. ترکیبات دود سیگار با مکانیسمهای مختلف سبب آسیب به اندوتلیوم عروق و اختلال دردیلاتاسیون عروق و نهایتا اترواسکلروز می شود. نعوظ، فرایند عصبی-عروقی پیچیده است که اتساععروقی وابسته به اندوتلیوم در آن نقش کلیدی دارد. بر همین اساس نقش سیگار در اختلالات نعوظیدر مقالات متعددی مطرح شده است ولی در زمینه میزان بازگشت پذیری اختلالات نعوظی پس ازترک سیگار مطالعات بسیار کمی وجود دارد.با توجه به اهمیت بسیار اختلالات نعوظی برای بیماران , در صورت اثبات برگشت پذیری اختلالات نعوظی وابسته به سیگار پساز ترک, نه تنها هشدار لازم به در این راستا به افراد سیگاری مبتلا به اختلالات نعوظی داده می شود, انگیزه لازم جهت ترک درآنها ایجاد خواهد شد. هدف: ارزیابی اینکه ایا قطع سیگار، اختلال نعوظ در سیگاریها را بهبود می دهد . چراکه سیگار کشیدن یک عامل خطر شناخته شده برایED می باشد.

منبع:

http://www.civilica.com/Paper-NCFSP02-NCFSP02_113.html

تعداد بازدید: 1075

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.