آیا استفاده از دستگاه های کوچک کننده بینی توصیه میشود؟
آیا استفاده از دستگاه های کوچک کننده بینی توصیه میشود؟

آیا استفاده از دستگاه های کوچک کننده بینی توصیه میشود؟

آیا صحت کارکرد این دستگاه ها مورد تایید است؟

امروزه در بازارهای داخلی تبلیغات زیادی در مورد انواع دستگاه های کوچک کننده بینی میشود که عمدتآ بسیار وسوسه برانگیز هستند.

انواع بسیاری  ازقبیل دستگاه کوچک کننده الکتریکی، چسب کوچک کننده، گیره بینی، کرم کوچک کننده  و غیره در ایران به فروش میرسند.

چند نکته وجود دارد که قابل بررسی هستند :

اول :اینکه تا به حال به شخصه کسی را ندیدم که استفاده کننده باشد و رضایتی حتی نسبی داشته باشد و حتی در تبلیغات از افرادی استفاده شده که بینی عمل شده دارند!

دوم :این دستگاه ها فقط در ایران تولید شده و بفروش میرسد و در هیچ جای دنیا ثبت شده نیست!

سوم :سخت ترین جراحی زیبایی، عمل بینی میباشد اگر وجود همچین وسایلی کمکی به بهبود شکل بینی میکرد تمام دنیا دست از جراحی میکشیدند و به فروش دستگاه مشغول میشدند!

و صدها دلیل دیگر وجود دارد که دلیل استفاده از این کالاها را رد کند، وحالا قضاوت و تصمیم  باشماست...

منبع :

http://www.biniclinic.com

تعداد بازدید: 655

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.