آنچه خانمها پس از سزارین باید بدانند
آنچه خانمها پس از سزارین باید بدانند

آنچه خانمها پس از سزارین باید بدانند

آنچه خانمها پس از سزارین باید بدانند
١- اگر پانسمان شما ضد آب است میتوانید پس از رفتن به منز ل دوش مختصرى بگیرید و محل پانسمان را با سشوار خشک کنید و سپس یکروز در میان دوش بگیرید.
٢- اگر پانسمان شما ضد آب نیست سه روز بعد از عمل پانسمان را بردارید و دوش بگیرید و سپس محل عمل را با گاز استریل یا سشوار خشک کنید و سپس پانسمان کنید.
٣- دستورات دارویى مبتنى بر مصرف آنتى بیوتیک، مسکن و ملین ( در صورت لزوم ) میباشد که بایستى تحت نظر پزشک معالج خودتان مصرف نمایید.
٤- بروز تب حدود ٣٨ْ و عدم وجود درد و تورم در ناحیه عمل میتواند ناشى از پرخونى پستان ها باشد که اصطلاحاً به آن تب شیر گفته میشود، پس پستان خود را بدوشید و استامینوفن ساده مصرف کنید.
٥- از شکم بند بعد از سزارین استفاده کنید که روى پانسمان را بپوشاند.
٦- قرصهاى آهن و مولتى ویتامین خود را تا یکماه قطع نکنید.
٧- از خوردن غذاهاى نفاخ و کاچى در ٣ روز اول پس از عمل خوددارى نمایید.
٨- هر چه بیشتر راه بروید نفخ شما کمتر میشود و دردتان بهبود مى یابد.

منبع:

http://drsgh.ir

تعداد بازدید: 966

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.