آندوسکوپی سینوس
آندوسکوپی سینوس

آندوسکوپی سینوس

واژه آندوسکوپی در کل به معنای مشاهده اجزا وحفرات درون بدن است،و واضح است که آندوسکوپی سینوس برای مشاهده بینی وسینوسهای اطراف آن به کار میرود.این کار یا به منظور تشخیص بیماری ویا به عنوان ابزاری جهت درمان بیماری به کار میرود.

کابرد درمانی آندوسکوپی

 با پیشرفت علم اپتیک امکان دسترسی به حفرات بدن از طریق منافذ باریک آنها فراهم شد. واین امر در حیطه بینی وسینوس به این معنا بود که بسیاری از برشهای پوستی ومخاطی که برای دسترسی به حفره بینی وسینوسها انجام میشد به فراموشی سپرده شد.بعلاوه امکانات جدیدی برای درمان بسیاری از بیماریهای قاعده جمجمه وبعضی بیماریهای چشمی از طریق آندوسکوپی بینی وسینوس فراهم شد.

 سینوزیت مزمن،پولیپ بینی،تومورهای بینی، کنترل خونریزیهای بینی، خروج اجسام خارجی بینی،درمان نشت مایع مغزی نخاعی و درمان آندوسکوپیک داکریوسیستیت مزمن (عفونت کیسه اشکی) از جمله کاربردهای آندوسکوپی سینوس است.

 احتمال عود پس از درمان

 شایع ترین سؤال بیماران، احتمال عود بیماری پس از درمان است. پاسخ بستگی به ماهیت بیماری درمان شده دارد.بیماریهایی که در آنها بیمار زمینه آلرژی دارد احتمال عود مجدد دارند بخصوص اگر بیمار بطور همزمان آسم یا حساسیت به آسپیرین هم داشته باشد.باید به خاطر داشت حتی در مواقعی که احتمال عود بالا است در صورت شدید بودن بیماری، آندوسکوپی به دلیل اینکه با برداشت قسمتهای دچار مشکل امکان تجویز داروهای موضعی را بهتر میکند، توصیه میشود.

محدودیت های آندوسکوپی

درمان توده های بزرگ وبدخیم بینی وسینوس با آندوسکوپ به تنهایی مشکل است وهنوز روشهای سنتی در این زمینه بهتر پاسخ میدهند. همچنین توده های بسیار خونریزی دهنده را مشکل میتوان با آندوسکوپ عمل کرد.

منبع :

http://www.biniclinic.com

تعداد بازدید: 619

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.