آلرژی
آلرژی

آلرژی

آلرژی

در مواردی بیمار آبریزش بینی وعطسه وگرفتگی بینی فصلی یا غیر فصلی دارد این بیماری زمینه ی ارثی وفامیلی دارد. بسیار شایع است وبا توجه به صنعتی شدن بیشتر مناطق دنیا در حال افزایش شیوع چشمگیری است.ازعلایم دیگر این بیماری میتوان به خارش بدن، گوش ویا چشمها همراه با اشک ریزش چشم یا سرفه های خشک و صدای تو دماغی یا نازال و حتی تنگی نفس و علایم مشابه آسم در موارد شدید تر اشاره کرد. بسیاری از افراد تصور می کنند که آلرژی را می توان با سپتو رینو پلاستی بر طر ف کرد یا اینکه ممکن است در اثر این جراحی آلرژی ایجاد شود.در صورتی که این بیماری یک بیماری سیستمیک است و در اثر پاسخ بدن به موادی که به آنها حساسیت دارد ماده ای به نام هیستامین آزاد می شود و در افراد مختلف و در اعضای مختلف بدن علایم ذکر شده را ایجاد می کند.علایم بیماری ممکن است در هر سنی شروع شود و گاهی پس از مدت کوتاهی رفع می شود ولی در بعضی از افراد ممکن است سالهای طو لانی ادامه پیا کند یا با علایم دیگر جایگزین گردد.این موضو ع در بیمارانی که تحت عمل رینو پلاستی قرار می گیرند ایجاد شبهه می نماید که در اثر عمل رینو پلاستی دچار آلرژی شده اند یا بلعکس آلرژیشان برطرف شده.است.در صور تیکه این همزمانی اتفاقی بوده و جراحی در هیچیک از اعضای گرفتار به علایم آلرژی چشم بینی ریه و پوست نمی تواند نقشی داشته باشد چرا که علت علایم درخود عضو نیست بلکه هیسامین آزاد شده در خون است و درمان آن مصرف داروهای ضد حساسیت وپرهیز از موادی است که به آنها آلرژی دارند.

منبع:

http://www.dr-zeighami.com

تعداد بازدید: 1420

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.