آرتروز چیست ؟
آرتروز چیست ؟

آرتروز چیست ؟

آرتروز چیست ؟

استخوان ها در ناحیه مفاصل به هم متصل می شوند. به طور نرمال استخوانها در سطح مفصل دارای یک سطح صاف و صیقلی هستند که منجر به حرکت مفصل بدون درد و صدا می شود. با افزایش سن بتدریج این سطح صیقلی دچار تخریب می شود که در پی آن درد مفصل ایجاد و حرکت آن دردناک و گاهی همراه صدا می شود.

تخریب سطح صیقلی مفصل آرتروز نامیده می شود.
 

علل آرتروز

در اثر افزایش سن در همه افراد آرتروز بروز می کند اما در مواردی مثل ضربات وارده به مفصل مثل تصادفات, عدم رعایت اصول بهداشتی ( طرز صحیح نشست و برخاست و انجام کارهای روزانه ) و موارد ارثی سن بروز آرتروز تغییر و این عارضه زودتر بروز می کند.

 

آیا آرتروز قابل پیشگیری است ؟

آرتروز نتیجه افزایش سن می باشدو لذا نمی توان از بروز آن ممانعت کرد اما با رعایت اصول بهداشتی و ورزش می توان زمان بروز آنرا به تاخیر انداخت.

 

درمان آرتروز چیست ؟

درمان اولیه آرتروز رعایت اصول بهداشتی و ممانعت از انجام اموری است که سبب تشدید درد موضع می شود. در کنار آن مصرف داروی مسکن و انجام ورزش و فیزیو تراپی در کاهش شدت درد آن مفید می باشد. درنهایت در موارد شدید در اغلب مفاصل با جراحی می توان درد مفصل را رفع نمود که نوع عمل جراحی بر حسب مکان مفصل متفاوت است.

منبع:

http://www.drvahidtari.com

تعداد بازدید: 500

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.