آدنوم هیپوفی
آدنوم هیپوفی

آدنوم هیپوفی

 آدنوم هیپوفیز نوعی تومور کند – رشد و به طور معمول خوش‌خیم است که از سلول‌های غده هیپوفیز منشأ می‌گیرد. این نوع تومور، یکی از انواع رایج تومورهای مغزی است. غده هیپوفیز غده اصلی ترشح هورمون است، بنابراین این تومورها اغلب هورمون اضافی تولید می‌کنند و باعث اختلالات هورمونی می‌شوند. در بسیاری مواقع این تومورها هورمونی تولید نمی‌کنند، بلکه اندازه بزرگ آن‌ها باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود، زیرا بافت‌های اطراف خود را فشرده می‌کنند.
تومورهای بزرگ هیپوفیز، ماکروآدنوما نامیده می‌شوند. این نوع تومورها با سردرد، کاهش بینایی و اختلال در عملکرد غده هیپوفیز همراه هستند. اختلال عملکرد غده هیپوفیز (یا همان غده هیپوفیز ناکارآمد) تغییراتی در سطح انرژی فرد، عملکرد جنسی، میل جنسی و بسیاری علائم دیگری ایجاد می‌کند. این علائم کم‌کاری غده هیپوفیز نامیده می‌شوند.
مشکلات آدنوم هیپوفیز

تومورهای آدنوما اغلب خوش‌خیم و قابل درمان هستند. البته با این وجود موجب مشکلاتی می‌شوند، از جمله:

  •     تولید بیش از حد هورمون
  •     اثرات سلول‌های تومور روی بافت‌های اطراف
  •     تولید نشدن هورمون کافی توسط سلول‌های طبیعی غده هیپوفیز

تشخیص آدنوم هیپوفیز

آدنوم هیپوفیز ممکن است بر اساس علائم، سابقه پزشکی بیمار و مشاهدات پزشک تشخیص داده شود. توضیح کامل علائم از سوی بیمار به تشخیص بهتر بیماری کمک می‌کند. پزشک با داشتن اطلاعات کافی می‌تواند تعیین کند که آدنوم هیپوفیز موجب اختلالات هورمونی شده است و یا نارسایی هیپوفیز.
تست‌های تشخیصی معمول عبارتند از:

  •     تست‌های هورمونی
  •     عکس‌برداری

درمان آدنوم هیپوفیز

روش‌های مختلفی برای درمان آدنوم وجود دارد. این که پزشک کدام روش را برای درمان انتخاب کند بستگی به عوامل مختلفی دارد:

  •     ترشح هورمون توسط سلول‌های تومور
  •     اندازه تومور
  •     میزان تهاجم سلول‌های تومور به بافت‌های اطراف
  •     سن و وضعیت سلامتی بیمار

منبع:

http://gsharifi.com

 

تعداد بازدید: 1007

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.