یوبنگوان- ید 131 (1)

131I- iobenguane (131I-MIBG)

 • بیماری های خون و سرطان
 • رادیوایزوتوپ ها

  داروی با نسخه

  Injection: (50 -300)mCi


  • درمان تومورهای نوروآندوکرین متاستاتیک غیرقابل عمل مانند فئوکروموسیتوما، پاراگانگلیوما، نوربلاستوما، سرطان مدولاری تیروئید و تومورهای کارسینوئید

  بالغین

  • فئوکروماسیتومای متاستیک: 230-65 میلی کوری به صورت داخل وریدی در مدت 90-60 دقیقه در فواصل 3 تا 6 ماه (1 تا 6 دوره) تجویز می شود.
  • نوروبلاستومای پیشرفته: 220-100 میلی کوری به صورت داخل وریدی در مدت 4-1 ساعت و فواصل زمانی 4-1 ماه (1 تا 7 دوره) تجویز می شود.
  • کارسینومای مدولاری تیروئید: 100 میلی کوری به صورت داخل وریدی و 4-3 ماه بعد 150 میلی کوری تجویز می شود.

   

  کودکان

  • فئوکروماسیتومای اولیه یا متاستیک و نوروبلاستوما: mCi/m2 0.3 و حداکثر 0.5 میلی کوری به صورت داخل وریدی در مدت 35-15 ثانیه تجویز می گردد.

  • تهوع و استفراغ گذرا در دو روز اول بعد از تجویز رادیو دارو
  • تضعیف گذرا مغز استخوان 6-4 هفته بعد از درمان
  • در بیماران کارسینوئید احتمال قرمز شدن به علت آزادسازی سروتونین

  • به منظور محافظت از تیروئید، پتاسیم یدید، پرکلرات، و یا کپسول ید به طور خوراکی حداقل 48-24 ساعت قبل و 15-10 روز بعد از تجویز مصرف شود.
  • تجویز داروی ضدتهوع اندانسترون در روز درمان و تا 72 ساعت بعد توصیه می شود.
  • خانم ها تا 4 ماه پس از درمان از حامله شدن خودداری کنند.
  • آقایان بهتر است قبل از درمان اسپرم خود را در بانک اسپرم نگهداری نمایند.
  • قبل و بعد از تجویز رادیو دارو از بیمار خواسته شود که آب نوشیده و مرتب مثانه خود را خالی کند.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد