گاسترولان

Gastrolan

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Drop: حاوی عصاره هیدروالکلی رازیانه، عصاره هیدروالکلی بابونه و عصاره هیدروالکلی نعناع است.


  • سوءهاضمه
  • نفخ و درد ناشی از آن

  • بالغین: 30-20 قطره قبل از غذا، 5-3 بار در روز
  • کودکان: 15-10 قطره قبل از غذا، 5-3 بار در روز

  واکنش های آلرژیک (درماتیت تماسی و آنافیلاکسی)


  • تشدید اثر سایر داروهای آرام بخش (به ویژه بنزودیازپین ها)
  • مصرف همزمان اثرات وارفارین را افزایش می دهد.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد