گاسترودین

Gastrodin

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Tablet: هر قرص حاوی 400 میلی گرم شیرین بیان، 50 میلی گرم عصاره گل همیشه بهار و 50 میلی گرم پودر ریشه ختمی است.


  • زخم معده و اثنی عشر

  1-2 قرص 3 بار در روز قبل از هر وعده غذایی


  • هپاتیت مزمن
  • سیروز کبدی
  • بیماری های کلستاتیک کبد
  • التهاب کیسه صفرا
  • اختلالات شدید کلیه
  • آریتمی
  • زیادی فشارخون
  • هیپرتونی
  • کمی پتاسیم خون

  • احتباس برگشت پذیر آب و سدیم
  • افزایش دفع پتاسیم

  • مصرف همزمان با کورتیکواستروئیدها و داروهای هورمونی (با اثرات استروژنی و آنتی استروژنی) باید با احتیاط صورت گیرد.
  • مصرف این فرآورده با فوروزماید، داروهای تیازیدی و داروهای آنتی آریتمی (پروکایین آمید و کینیدین) توصیه نمی شود.
  • کاهش پتاسیم خون ناشی از مصرف شیرین بیان می تواند سمیت دیژیتال را تشدید نماید.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد