کلاریترومایسین

Clarythromycin

داروهای ضد باکتری

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  Suspension: 250mg/sachet
  Suspension: 125mg/5ml, 250mg/5ml
  Tablet: 250mg, 500mg


  • عفونت های مجاری تنفسی
  • عفونت های خفیف تا متوسط پوست و بافت های نرم
  • التهاب گوش میانی
  • ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری
  • درمان عفونت های فرصت طلب مایکوباکتریوم
  • درمان جذام
  • به عنوان جایگزین پنی سیلین برای پیشگیری از آندوکاردیت

  فارنژیت و تونسیلیت ناشی‌از استرپتوکوک پیوژن

  • بالغین: 250 mg  از راه خوراکی هر 12 ساعت و بمدت 10 روز تجویز می‌شود.
  • کودکان: روزانه 15 mg/kg  منقسم هر 12 ساعت از راه خوراکی، بمدت 10 روز تجویز می‌شود.

  سینوزیت ماگزیلاری حاد ناشی‌از استرپتوکوک پنومونیه، هموفیلوس آنفلوآنزا و موراکسلا کاتارالیس

  • بالغین: 500 mg  از راه خوراکی هر 12 ساعت، بمدت 14 روز تجویز می‌شود.
  • کودکان: روزانه 15 mg/kg  منقسم هر 12 ساعت از راه خوراکی، بمدت 10 روز تجویز می‌شود.

  تشدید حاد برونشیت مزمن ناشی‌از موراکسلا (برانهاملا) کاتارالیس یا استرپتوکوک پنومونیه؛ پنومونی ناشی‌از استرپتوکوک پنومونیه یا مایکوپلاسما پنومونیه

  • بالغین: 250 mg  از راه خوراکی هر 12 ساعت، بمدت 14-7 روز تجویز می‌شود.

  تشدید حاد برونشیت مزمن ناشی‌از هموفیلوس آنفلوآنزا

  • بالغین: 500 mg  از راه خوراکی هر 12 ساعت، بمدت 14-7 روز تجویز می‌شود.

  عفونت‌های بدون عارضه پوست ناشی‌از استافیلوکوک اورئوس یا استرپتوکوک پیوژن

  • بالغین: 250 mg  از راه خوراکی هر 12 ساعت، بمدت 14-7 روز تجویز می‌شود.

  پیشگیری و درمان عفونت‌های منتشر ناشی‌از کمپلکس مایکوباکتریوم آویوم

  • بالغین: 500 mg  از راه خوراکی، دو بار در روز تجویز می‌شود.
  • کودکان: 7.5 mg/kg  حداکثر تا 500 mg  دو بار در روز تجویز می‌شود. 

  اوتیت حاد میانی ناشی‌از هموفیلوس آنفلوآنزا، موراکسلا کاتارالیس و یا استرپتوکوک پنومونیه

  • کودکان: 7.5 mg/kg  دو بار در روز حداکثر تا 500 mg  دو بار در روز تجویز می‌شود.

  ریشه‌کن کردن هلیکو باکتر پیلوری به‌منظور کاهش خطر زخم پپتیک راجعه

  • بالغین: در این حالت از درمان سه دارویی استفاده می‌شود (500 mg  کلاریترومایسین + 20 mg  امپرازول + 1 g  آموکسی‌سیلین). این داروی ترکیبی بایستی هر 12 ساعت و به مدت 10 تا 14 روز تجویز گردد.
  • کودکان: 15 mg/kg  از راه خوراکی هر 12 ساعت، به مدت 10 روز تجویز می‌گردد.

  • حساسیت مفرط به اریترومایسین و سایر ماکرولیدها
  • مصرف همزمان با آستمیزول

  • سردرد.
  • اسهال، تهوع، طعم غیرطبیعی در دهان، سوءهاضمه، درد شکم.
  • افزایش  PT ، لکوپنی، افزایش سطح آنزیم‌های کبدی،  BUN  و کراتی‌نین.

  • بثورات جلدی و سایر علایم واکنش افزایش حساسیت
  • دفع مدفوع آبکی و یا اسهال حتی بعداز اتمام دورة درمان 

  • مصرف این دارو، سطح سرمی تئوفیلین و کاربامازپین را افزایش می‌دهد.
  • مصرف همزمان این دارو با وارفارین باعث طولانی‌شدن  PT  در بیمار می‌شود.
  • مصرف این دارو سطح سرمی دیگوکسین را افزایش می‌دهد. 
  • این دارو باعث تأخیر در متابولیسم سیکلوسپورین، تریازولام و فنی‌توئین می‌شود.

  • دارو را می‌توان قبل، بعد و یا همراه غذا مصرف نمود.
  • دورة درمان را کامل نمایید.
  •  درصورت بروز بثورات جلدی و سایر علایم واکنش افزایش حساسیت به پزشک مراجعه کنید
  • درصورت دفع مدفوع آبکی و یا اسهال حتی بعداز اتمام دورة درمان به پزشک مراجعه نمایید
  • سوسپانسیون دارو را بعداز تهیه تا دو هفته می‌توان نگهداری کرد.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد


  ترشح این دارو در شیر ثابت نشده است ولی سایر ماکرولیدها در شیر ترشح می‌شوند. تجویز این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.


  مکانیسم اثر: اثر آنتی‌بیوتیک: این دارو یک ماکرولید و از مشتقات اریترومایسین است و به ریبوزوم باکتری‌ها متصل شده و مانع از سنتز پروتئین توسط باکتری می‌شود.


  • نیمه عمر: 7-5 ساعت
  • دفع: این دارو و متابولیت‌های آن بطور عمده از طریق ادرار دفع می‌شوند.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد