کربوگل

Carbogol

داروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Capsule

  اجرای فراورده:

  • زغال فعال دانه رازیانه (Foeniculum vulgare)
  •  پودر زیره سیاه (Carum carvi)
  • پودر انیسیون ستاره ای( Illicum verum)
  •  پودر زیره سبز (Cuminum cyminum)
  •  عصاره خشک بادرنجبویه (Melissa officinalis)
  • عصاره خشک بابونه (Matricaria recutita)
  •  اسانس نعناع (Mentha piperita)
  •  اسانس مرزنجوش (Origanum majorana)

  • ضد نفخ

  روزی 2 بار، هر بار 2 کپسول بعد از غذا مصرف می شود.


  • به دلیل وجود زغال فعال باعث تیره شدن مدفوع می گردد.
  •  زغال فعال می تواند مانع جذب برخی داروها از روده شود بنابراین توصیه می گردد این دارو 2 ساعت قبل یا بعد از مصرف سایر داروها، مصرف گردد.
  • مصرف طولانی مدت این دارو به عنوان ضد نفخ توصیه نمی شود.
  • از مصرف دارو همراه با شیر و شربت های دارویی خودداری گردد.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد