کالندیت - ای

Calendit-E

داروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Cream

  اجزای فراورده:

  • عصاره هیدروالکلی همیشه بهار ( Calendula officinalis) به میزان 10 %
  • عصاره هیدرو الکلی سرخارگل (Echinacea angustifoli) به میزان 11%

  • جهت بهبود التهابات 
  • زخم 
  • آبسه های پوستی 

  روزی 2-3 بار بر روی موضع مالیده شود.


  واکنش های آلرژیک 


  ممکن است با درمان های ایمونوساپرسیو تداخل نماید.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد