کارمیناتیوز

Carminatives

 • Carminatives

  داروهای گیاهی

  • بیماری های گوارشی
  • داروهای گیاهی

   Caramin: powder 40 g

   Caraway mixture: Solution 120 ml

   Carmint: Drop 30 ml

   Dineh Carminatif: Powder 55 g

   Dillsun: Drop 15 ml

   Gripe water: Solution 120 m    

   Supermint: Drop 15 ml


   این‌ فرآورده‌ ها جهت‌ برطرف‌ نمودن‌ سوء هاضمه‌، نفخ‌ و دردناشی‌ از آن‌ مصرف‌ می‌گردند.


    Caramin: روزی‌ دو بار، هر بار 2 ـ 1قاشق‌ مرباخوری‌ از پودر کارامین‌ را دریک‌ لیوان‌ آب‌ جوش‌ دم‌ کرده‌، نیم‌ ساعت‌ بعد از غذا مصرف‌ می‌شود.

   Caraway Mixture : کودکان‌ تا 6 ماه‌ یک‌ قاشق‌ مرباخوری‌، کودکان‌ 6 ماهه‌ تا 2ساله‌ دو قاشق‌ مرباخوری‌ و در کودکان‌ بالاتر از 2 سال‌ سه‌ قاشق‌ مرباخوری‌ مصرف‌ می‌شود. در صورت‌ لزوم‌ این‌ مقادیر را تا 6 بار در روز می‌توان‌ تکرارنمود.

     :Carmintبزرگسالان‌ 30 قطره‌ و کودکان‌ زیر 12 سال‌ 15 قطره‌ با نصف‌ استکان‌ آب‌ اضافه‌ شده‌ و بعد از هر غذا مصرف‌ می‌شود.

   Dineh Carminatif: بزرگسالان‌: 2 ـ 1قاشق‌ مرباخوری‌ از پودر کارمیناتیف‌ را با نصف‌ لیوان‌ آب‌ جوش‌ دم‌ کرده‌، پس‌ از غذا مصرف‌ ‌شود. پودر کارمیناتیف‌ را می‌توان‌ مستقیما به‌ غذا یا ماست‌ نیز افزود.

   کودکان‌ زیر 12 سال‌: نصف‌ مقداربزرگسالان‌ مصرف‌ می‌شود.

   Dillsun :  هفت تا ده  قطره‌ در یک‌ استکان‌ آب‌ حل‌ شده‌ مصرف‌ می‌شود. در صورت‌ لزوم‌ پنج‌ بار در روز می‌توان‌ تکرار کرد.

   Gripe water: نوزادان‌ یک‌ قاشق‌ چایخوری‌، کوکان‌ یک‌ قاشق‌ مرباخوری‌ و بزرگسالان‌ یک‌ قاشق‌ سوپخوری‌ مصرف‌ می‌گردد. در صورت‌ لزوم‌ چهار تا شش‌ بار در روز می‌توان‌ تکرار کرد.

   Supermint:  هفت تا ده  قطره‌ در یک‌ استکان‌ آب‌ حل‌ شده‌ مصرف‌ می‌شود. در صورت‌ لزوم‌ پنج‌ بار در روز می‌توان‌ تکرار کرد.


   در افراد حساس‌، امکان‌ بروز واکنشهای‌ آلرژیک‌ (در ماتیت‌ تماسی‌) وجود دارد.


   Caramin

   از مخلوط گیاهان‌ زیر تشکیل‌ شده‌ است‌:

   • دانه‌ انیسون ‌20%Pimpinella anisum
   • دانه‌ رازیانه ‌20%Foeniculum vulgare
   • دانه‌ زیره‌ سیاه ‌20%Carum carvi
   • گل‌ بابونه ‌20%Matricaria chamomilla
   • برگ‌ نعناع ‌20%Mentha piperita

    

   Caraway Mixture

   از مخلوط گیاهان‌ زیر تشکیل‌ شده‌ است‌:

   • عرق‌ زیره‌سیاه ‌32/32%Carum carvi
   • عرق‌ رازیانه ‌33/32%Foeniculum vulgare
   • عرق‌ نعناع ‌8/43%Mentha arvensis
   • عرق‌ پونه ‌8/33%Mentha longifolia

    

   Carmint

   از عصاره‌ هیدروالکلی‌ گیاهان‌ زیر تشکیل‌ شده‌ است‌:

   • برگ‌ نعناع‌50 %Mentha spicata
   • برگ‌ باد رنجبویه ‌25%Melissa officinalis
   • دانه‌ گشنیز 25%Coriandrum sativum

    

   Dineh Carminatif

   از مخلوط گیاهان‌ زیر تشکیل‌ شده‌ است‌:

   • دانه‌ زیره‌ سیاه‌15%Carum carvi
   • دانه‌ زیره‌سبز10%Cuminum cyminum
   • دانه‌ انیسون‌15%Pimpinella anisum
   • برگ‌ نعناع‌20 %Mentha piperita
   • برگ‌ بادرنجبویه ‌5%Melissa officinalis
   • دانه‌ رازیانه ‌20%Foeniculum vulgare
   • دانه‌ گشنیز15%Coriandrum sativum

    

   Dillsun

   از اسانس‌ شوید به‌ میزان‌ 2% تهیه‌ گردیده‌ است‌.

    

   Gripewater

   از اسانس‌ طبیعی‌ گیاهان‌ زیر تشکیل‌ شده‌است‌:

   • اسانس‌شوید0/015%Anethum graveolens
   • اسانس‌ دانه‌ رازیانه‌0/015%Foeniculum vulgare
   • اسانس‌ برگ‌ نعناع‌0/015%Mentha piperita

    

   Supermint

   از اسانس‌ نعناع‌ به‌ میزان‌ 2% تهیه‌ گردیده‌  است‌


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد