پاسی فلورین

Passiflorin

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Oral solution: حاوی عصاره هیدروالکلی اندام هوایی گیاه گل ساعتی به میزان 50-40 درصد.


  • آرام بخش و خواب آور در تنش های عصبی و بی خوابی

  در بزگسالان و کودکان بالای 12 سال روزی 3 بار هر بار 5 میلی لیتر با مقداری آب مصرف شود.


  مقادیر زیاد این فرآورده می تواند سبب خواب آلودگی و افزایش اثر داروهای مهارکننده مونوآمین اکسیداز شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد