ویندزین

Vindesine

آنتی نئوپلاستیک

 • بیماری های خون و سرطان

  داروی با نسخه

  For Injection: 5 mg/Vial


  مقدار 3-4.5 میلی گرم بر متر مربع هر 1-2 هفته و یا 1-2 میلی گرم برمتر مربع هر روز 2-3 هفته تزریق وریدی می شود.


  • لکوپنی شدید
  • عفونت‌های باکتریال
  •  مصرف همزمان با سایر آلکالوئیدهای وینکا

  • پارستزی
  •  کاهش رفلکس تاندونی عمقی
  • یبوست
  •  کرامپ‌های شکمی
  • تهوع و یا  استفراغ
  • دپرسیون مغز استخوان (وابسته به دوز)
  •  لکوپنی
  •  ترومبوسیتوپنی
  • فلبیت
  •  نکروز ناشی‌از نشت دارو
  • برونکواسپاسم حاد
  •  آلوپسی برگشت‌پذیر
  •  درد فک
  •  تب

  باید از مصرف همزمان این دارو با سایر داروها خودداری نمود.


  گروه D:      
  به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


  بدلیل احتمال بروز عوارض جانبی خطرناک، موتاژنیک و کارسینوژنیک بودن دارو، تغذیه با شیر مادر در حین درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.


  اثر ضدنئوپلاسم:

  این دارو تقسیم سلولی در مرحلة متافاز را متوقف می‌نماید. این دارو همچنین سنتز  RNA  وابسته به  DNA  را مهار نموده و در متابولیسم اسیدهای آمینه دخالت می‌نماید.


  دفع: این دارو از راه صفرا دفع می‌شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد