وانکومایسین

Vancomycin

 • Vanko
 • Vancomax

  داروهای ضد باکتری

  • بیماری های عفونی و انگلی

   داروی با نسخه

   • Suspension: 500mg /6ml
   • Injection: 500mg, 1g
   • Capsule: 250mg

   • در پیشگیری و درمان آندوکاردیت و عفونت جراحی و سایر عفونت های جدی ناشی از کوکسی های گرم مثبت ( مانند استافیلوکوکو مقاوم به پنی سیلین ها)
   • در درمان عفونت های استافیلوکوکی مقاوم به متی سیلین در حالاتی از قبیل آبسه مغزی، مننژیت استافیلوکوکی و سپتس سمی
   • از راه خوراکی در درمان کولیت پسودوممبران ناشی از آنتی بیوتیک ها 

   تزریقی

   بزرگسالان:

   • از راه انفوزیون آهسته وریدی به مقدار 500 میلی گرم طی حداقل 60 دقیقه هر 6 ساعت یا 1 گرم  حداقل طی 100 دقیقه هر 12 ساعت مصرف می شود.
   • برای پیشگیری از آندوکاردیت در بیمارانی که نسبت به پنی سیلین حساسیت دارند مقدار 1 گرم طی حداقل 100 دقیقه به صورت انفوزیون آهسته وریدی تجویز و به دنبال آن جنتامایسین وریدی تزریق می شود.

   کودکان:

   • از راه انفوزیون آهسته وریدی در نوزادان تا سن یک هفته ابتدا 15mgkg و بعد 10mg/kg هر 12 ساعت
   • در نوزادان با سن 1-4 هفته ابتدا 15mg/kg و سپس 10mg/kg هر 8 ساعت
   • در کودکان یک ماهه و بزرگتر 10mg/kg هر 6 ساعت 
   • مقدار مصرف دارو برای پیشگیری از آندوکاردیت در کودکان با سن کمتر از 10 سال 20mg/kg است که همراه با 2mg/kg جنتامایسین مصرف می شود.

   خوراکی

   بزرگسالان:

   •  در درمان کولیت ناشی از آنتی بیوتیک ها به مقدار 125 میلی گرم هر 6 ساعت ، برای 7-10 روز مصرف می شود.

   کودکان:

   •  در کودکان 1 ماهه تا 5 سال:  برای درمان کولیت ناشی از آنتی بیوتیک ها به مقدار 5 mg/kg هر 6 ساعت 
   • کودکان با سن بیشتر از 5 سال : نصف مقدار بزرگسالان

   • حساسیت مفرط
   • ابتلا به مشکلات شنوایی

   • راش
   • وزوزگوش
   • اتوتوکسیسیتی
   • تهوع و یا  استفراغ
   • نفروتوکسیسیتی
   • نوتروپنی
   •  ائوزینوفیلی
   • فلبیت
   • درد در محل تزریق عضلانی
   • آنافیلاکسی
   •  تب
   •  لرز
   •  هیپوتانسیون
   •  برافروختگی
   • توجه: درصورت ایجاد واکنش افزایش‌حساسیت مصرف دارو باید قطع گردد. واکنش افزایش‌حساسیت را نباید با راشهای پوستی اشتباه کرد.

   • اسهال شدید حتی بعد از خاتمه درمان
   • در صورت بروز راش در ناحیه صورت، گردن، تنه و بازوها در حین انفوزیون دارو

   درصورت مصرف همزمان این دارو با داروهای نفروتوکسیک و اتوتوکسیک (آسپیرین، آمینوگلیکوزیدها، سیکلوسپورین، سیس‌پلاتین و دیورتیکهای حلقوی) اثرات سمی دارو روی گوش و کلیه تشدید می‌گردد.


   • می توانید سوسپانسیون وانکومایسین را با غذا یا با شکم خالی میل نمایید ولی در صورت احساس ناراحتی در مصرف دارو با شکم خالی، همراه غذا میل شود.
   • درصورت حساسیت شدید نسبت به دارو، وزوزگوش، سرگیجه یا از دست دادن قدرت شنوایی پزشک را مطلع نمایید.
   • افرادی‌که دریچه‌های مصنوعی قلب یا پروتز دارند لازم است قبل‌از انجام اقدامات تهاجمی پزشکی یا دندانپزشکی جهت پیشگیری از بروز عفونت میکروبی با پزشک خود تماس بگیرند. 
   • در صورت بروز تهوع می توانید حجم وعده های غذایی را کاهش دهید یا به صورت مرتب از آب نبات های بدون قند استفاده نمایید یا آدامس بدون قند بجوید.

   گروه B:     
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   این دارو ممکن است در شیر ترشح گردد. اثرات دارو در شیرخوار مشخص نشده است.


    اثر آنتی‌باکتریال:

   این دارو باعث مهار سنتز دیوارة سلولی باکتری می‌شود.


   • نیمه عمر: 6 ساعت (در موارد آسیب کلیوی افزایش می‌یابد).
   • دفع: درصورت تجویز وریدی از راه کلیه‌ها دفع می‌شود.

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   شرکت داروسازی دانا

   Iran

   500mg 1gr

   Injection Powder

   Vancomax

   Vancomycin Hcl

   شرکت داروسازی جابر ابن حیان

   Iran

   500mg 1gr

   Injection Powder

   Vanko

   Vancomycin Hcl


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد