هانی توس

Honey Tuss

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Syrup: حاوی عصاره مایع برگ و سرشاخه گلدار گیاه آویشن و عسل.


  • سرفه
  • برونشیت

  • بالغین: 3 بار در روز، هر بار 15 میلی لیتر
  • کودکان: 4-3 بار در روز، هر بار 7.5-5 میلی لیتر

  • آسیب شدید کبدی
  • اختلال عملکرد تیروئید

  حداکثر طول مدت درمان 2 هفته است.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد