نفازولین

Naphazoline

 • Decofzol
 • Naprisol
 • Naprivin

  • بیماری های چشم
  • بیماری های گوش، حلق و بینی

   داروی با نسخه

   • Nasal Drops: 0.05%
   • Ophthalmic Drop: 0.1%

   • تسکین موقت احتقان، خارش و تحریکات خفیف بینی و چشم ناشی از آلرژی به عوامل محیطی، سرماخوردگی، گرد و غبار، دود، باد، شنا، لنزهای تماسی یا مطالعه و رانندگی زیاد
   • تخفیف علائم احتقان بینی و سینوزیت

   یک قطره هر 4-3 ساعت روی ملتحمه چکانده می شود. دو قطره از محلول 0.05 درصد آن حداکثر هر 3 ساعت یک بار در هر سوراخ بینی چکانده شود.


   • حساسیت مفرط
   • گلوکوم زاویه باریک

   • سردرد
   • سرگیجه
   • عصبی‌ شدن
   • کوما
   • هیپرتانسیون
   • کلاپس قلبی ـ عروقی
   • سوزش گذرا
   • خشکی و زخم مخاط
   • آنوسمی
   • عطسه
   • گشاد شدن مردمک
   • تحریک، پرخونی و افزایش یا کاهش فشار داخل چشمی
   • تهوع
   • ضعف
   • احتقان بینی
   • تعریق

    

   توجه: درصورت ایجاد علایم سیستمیک مصرف دارو باید قطع گردد.


   • تغییر ناگهانی در بینایی، درد یا تحریک چشم.
   • هر گونه بثورات جلدی.
   • عدم تغییر در بیماری یا بدتر شدن آن.
   • ضمن مصرف این دارو چه مواردی باید پیگیری شود.
   • تغییر شرایط بیماری.هر گونه بهبودی،عدم تغییر یا بدتر شدن آن.

   اثر تـنگ‌کنندگـی دارو روی عروق خون به‌ دنبال مصرف همزمان ضدافسردگیهای سه‌حلقه‌ای و مهارکننده‌های منوآمین اکسیداز افزایش می‌یابد.


   • چـشمـی: دستها را بشوئید، بیمـار را بخوابانید و یا سرش را به سمت عقب خم کنید و از او بخواهید به سقف نگاه کند. پلک تحتانی‌اش را به سمت پائین کشیده و قطره را در فضای ایجاد شده بریزید. جهت اطمینان از تأثیر موضعی دارو تا 2-1 دقیقه پس‌از چکاندن قطره، گوشه داخلی چشم را بفشارید. قبل‌از چکاندن قطره بعدی 5 دقیقه تأمل کنید. از تماس نوک یا سرپوش قطره‌چکان، انگشتان یا هر سطح دیگری با چشم بیمار جلوگیری نمائید.
   • بــیـنـی: دارو را دقیقا مطابق دستور پزشک مصرف نمایید و توجه فرمایید که کاربرد طویـل‌المدت دارو باعث احتقان برگشتی بینی خواهد شد. 

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   ترشح این دارو در شیر ثابت نشده و عوارضی نیز برای انسان گزارش نشده است. با این وجود به دلیل جذب سیستمیک، منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.


   مکانیسم اثر:

   اثر ضداحتقان: این دارو با اثرات مستقیم و آلفا آدرنرژیک خود روی عروق خونی ملتحمه و مخاط بینی اثر خود را اعمال می‌کند.


   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   رها

   Iran

   0.05%

   Nasal Spray

   Decofzol

   Naphazoline Hcl

   رها

   Iran

   0.1%

   Ophtalmic Drop

    

   Naphazoline Hcl

   دارو پخش

   Iran

   0.1%

   Ophtalmic Drop

    

   Naphazoline Hcl

   دارو پخش

   Iran

   0.05%

   Nasal drop

    

   Naphazoline Hcl

   شرکت داروسازی تولید دارو

   Iran

   0.05%

   Nasal Drop

    

   Naphazoline Hcl

   شرکت داروسازی تولید دارو

   Iran

   0.1%

   eye Drop

    

   Naphazoline Hcl

   شرکت لابراتوارهای سینا دارو

   Iran

   0.05%

   Nasal Spray

   Naprisol

   Naphazoline Hcl

   شرکت لابراتوارهای سینا دارو

   Iran

   0.1%

   EyeDrop

   Naprivin

   Naphazoline Hcl

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد