ناتامایسین

Natamycin

داروهای ضد قارچ

 • بیماری های چشم

  داروی با نسخه

  Ophthalmic Solution: 5%


  • التهاب و عفونت قارچی پلک، ملتحمه و قرنیه

  • التهاب پلک و ملتحمه: یک قطره هر 6-4 ساعت یک بار داخل چشم چکانده می شود.
  • التهاب قرنیه: یک قطره هر 2-1 ساعت یک بار برای 4-3 روز اول و بعد از آن یک قطره 8-6 بار در روز در چشم چکانده می شود.

  واکنش های آلرژیک (پرخونی و التهاب ملتحمه)


  عدم بهبودی التهاب قرنیه 10-7 روز بعد از درمان با ناتامایسین نمایانگر مقاومت میکروارگانیسم می باشد.


  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد