ممانتین

Memantine

 • Alzantin
 • Alzixa
 • Ebixa
 • Memorup
 • Memotin
 • Memoxa

  • بیماری های اعصاب و روان

   داروی با نسخه

   • Capsules ( Extended release): 14mg, 21mg
   • Solution: 2mg/ml, 10mg/ml
   • Tablets: 5mg, 10mg, 20mg

   • آلزایمر: ابتدا 5mg از راه خوراکی یک ‌بار در روز تجویز ‌می‌شود. هفته بعد 5mg از راه خوراکی دو بار در روز، هفته سوم15mg  در روز (5mg در یک نوبت و 10mg در نوبت دیگر) و بالاخره در هفته چهارم20mg  در روز (mg10 دو بار در روز) تجویز ‌می‌شود. 
   • زوال عقل: 10 میلی گرم دو بار در روز

   • حساسیت مفرط نسبت به دارو یا اجزای آن 
   • نارسایی شدید کلیه

   • تشنج
   • خستگی
   •  سردرد
   • هیپرتانسیون
   • تکرر ادرار
   • آنمی
   •  بثورات جلدی

   • در صورتیکه تمایل به آسیب زدن به خود را دارید 
   • در صورت مصرف بیش از حد تجویز شده دارو
   • در صورت بروز علائم حساسیتی شدید مانند تورم شدید زبان صورت لبها، خس خس سینه و تنگی نفس شدید و آبی شدن رنگ پوست
   • گیجی شدید و یا غش کردن
   • اشکال در تنفس
   • تهوع یا استفراغ شدید
   • سر درد شدید
   • یبوست شدید
   • عدم بهبود علائم بیماری و یا بدتر شدن آن علائم
   • هر نوع کهیر پوستی

   مصرف همزمان این دارو با مهارکننده‌های کربنیک‌ انهیدراز و بی‌کربنات سدیم باعث افزایش اثرات این دارو می‌گردد.


   این دارو می تواند قبل یا بعد از غذا مصرف شود اما اگر در صورت مصرف ناراحتی گوارشی ایجاد شود بعد از غذا مصرف شود.


   گروه B
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   مکانیسم اثر:

   اثر ضد آلزایمر: این دارو به محل رسپتور N - متیل D - آسپارتات در CNS متصل شده و مانع اتصال گلوتامات به آن ‌می‌شود.


   نیمه عمر: 80-60 ساعت.

   دفع: 82-57% دارو بدون تغییر از راه ادرار دفع ‌می‌شود.


   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   Lundbeck

   Denmark

   10mg

   Tablet

   Ebixa

   Memantine

   کیمیدارو

   Iran

   5mg 10mg

   Tablet

   Memotin

   Memantine

   سها

   Iran

   10mg

   Tablet

   Memantine-Soha

   Memantine

   اکسیر

   Iran

   5mg 10mg

   Tablet

   Memorup

   Memantine

   ایران دارو

   Iran

   10mg

   Tablet

    

   Memantine

   لقمان

   Iran

   5mg 10mg 20mg

   Tablet

    

   Memantine

   داروپخش

   Iran

   5mg 10mg

   Tablet

    

   Memantine

   شرکت صنعتی کیمیدارو

   Iran

   5mg 10mg

   Tablet

   Memotin

   Memantine

   شرکت داروسازی تولید دارو

   Iran

   10mg

   Tablet

    

   Memantine

   شرکت داروسازی روزدارو

   Iran

   (10)mg

   Tablet

   Memoxa

   Memantine

   شرکت داروسازی تسنیم

   Iran

   (5)mg

   Tablet

   Alzixa 5

   Memantine

   سبحان دارو

   Iran

   10mg

   .F.C Tablet

   Alzantin

   Memantine

   روز دارو

   Iran

   5mg

   Tablet

   Memoxa

   Memantine

   شرکت داروسازی اسوه

   Iran

   10mg

   Tablet

    

   Memantine

   سبحان دارو

   Iran

   10mg

   .F.C Tablet

   Alzantin

   Memantine

   سبحان دارو

   Iran

   5mg

   .F.C Tablet

   Alzatin

   Memantine

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد