شیرینوش

Shirinush

داروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Powder

  اجزای فراورده:

  • ریشه شیرین بیان
  • گل بابونه
  • سرشاخه های گلدار بومادران

  • زخم معده
  • زخم اثنی عشر

  • روزی 3بار، هر بار 2-1 قاشق مرباخوری از پودر را در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت 15 دقیقه دم شود و پس از صاف شدن، نیم ساعت قبل از غذا میل شود.

  • هپاتیت مزمن
  • سیروز کبدی
  • بیماری های کلستاتیک کبد
  • التهاب کیسه صفرا
  • اختلالات شدید کلیه
  • زیادی فشار خون
  • هیپرتونی
  • کمی پتاسیم

  • دفع پتاسیم را افزایش می دهد

  • مصرف همزمان این فراورده با کورتیکوستروئیدها و داروهای هورمونی با احتیاط صورت گیرد.
  • مصرف همزمان این فراورده با فوروزمایدریال داروهای تیازیدی و داروهای آنتی آریتمی توصیه نمی شود.
  • کاهش پتاسیم خون ناشی از مصرف شیرین بیان می تواند سمیت دیژیتال را تشدید نماید

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد