سنکل‌

Sankol

داروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی
 • بیماری های کلیوی و مجاری ادراری

  داروی با نسخه

  •  دفع‌ سنگهای‌ مجاری‌ ادرار
  • تسکین‌ دردهای‌ کلیوی‌ 
  • عفونتهای‌ مجاری‌ ادراری‌ 

  • روزی‌ 3 بار، هر بار 60 ـ  50قطره‌ در یک‌ فنجان‌ آب‌ سرد بعد از غذا مصرف‌ شود. در موارد حاد، درمان‌ با سنکل‌ می‌تواند تا مدت‌ یک‌ ماه‌ ادامه‌ یابد. دردرمان‌ مزمن‌ و به‌ منظور پیشگیری‌ از تشکیل‌ مجدد سنگ‌ مقدار مصرف‌ 30 قطره ‌3 ـ 2 بار در روز برای‌ مدت‌ یک‌ هفته‌ توصیه‌ می‌گردد که‌ این‌ رژیم‌ درمانی‌ باید هر ماه‌  تکرار گردد.

  در افراد حساس‌ به‌ کاکل‌ ذرت‌ احتمال‌ بروز واکنشهای‌ آلرژیک‌ (درماتیت‌ تماسی‌ و کهیر) وجود دارد.


  •  نوشیدن‌ مقادیر زیاد آب‌ و مایعات‌ همزمان‌ با مصرف‌ این‌ دارو توصیه‌ می‌شود.
  • این‌ دارو در افراد با معده‌ حساس‌ باید بعد از غذا میل‌ شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد