سدامین

Sedamin

داروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Capsule

  اجزای فراورده:

  • پودر ریشه و ریزوم سنبل الطیب

  • بی خوابی های با منشا عصبی


  • 2-1 کپسول یک ساعت قبل از خواب همراه با یک لیوان آب میل شود.

  • سردرد
  • بی قراری
  • بی خوابی
  • میدریاز
  • اختلال در عملکرد قلب

  • مصرف این دارو موجب تشدید اثر سایر داروهای آرام بخش و باربیتورات ها می شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد