رزورسینول

Resorcinol

داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

 • بیماری های پوست

  داروی با نسخه

  بالغین و کودکان: روزانه یک‌ بار به‌ صورت موضعی مصرف می‌شود. 


  حساسیت پوستی


  کراتولیتیک و ضدآکنه است.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد